NEA ΕΛΚΕ

 • Horizon 2020 – Horizon Europe: Διήμερη Εκδήλωση Ενημέρωσης

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Οκτωβρίου 2019
  Horizon 2020 – Horizon Europe: Διήμερη Εκδήλωση Ενημέρωσης   Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, διοργανώνει διήμερη εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: HORIZON 2020 – Work Programme […]
 • Παράταση υποβολής ιδεών για το 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Οκτωβρίου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή ιδεών για το 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ που διοργανώνεται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος των φοιτητών να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η παράταση έχει σκοπό να δώσει το χρόνο στους φοιτητές του ΓΠΑ στη συγγραφή της ιδέας αλλά […]
 • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Βραδιά του Ερευνητή 2019

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2019
  Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο εμβληματικό Κτήριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων, για 6η χρονιά η Βραδιά του Ερευνητή, στην οποία έλαβε μέρος  και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην εναρκτήρια εκδήλωση χαιρετισμό εκ μέρους των Πρυτανικών αρχών του ΓΠΑ απεύθυνε ο Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 29825/18-10-2019)

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Οκτωβρίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Οκτωβρίου 2019
  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) θερμικού κυκλοποιητή και μίας (1) φυγόκεντρου για δείγματα μικρού όγκου», προϋπολογισμού 4.435,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.064,42€, ήτοι συνολικό ποσό […]
 • Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 29860/18-10-2019)

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Οκτωβρίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Οκτωβρίου 2019
  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια επιτραπέζιας ψυχόμενη φυγόκεντρος, μύλου ξηρής άλεσης και αυτόματου δειγματολήπτη», προϋπολογισμού #12.887,10#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #3.092,90#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #15.980,00#€. […]
 • Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου PhD αρ. πρωτ. 29812/18-10-2019

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Οκτωβρίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Νοεμβρίου 2019
  Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με PhD, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υποέργο περιφερειακού πόλου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)-Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων προς ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων» της Πράξης με […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Πρόσκληση σε διαβούλευση για το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2019
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική Υλοποίησης (Implementation) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Η διαβούλευση αφορά θέματα όπως:   – Διαδικασία υποβολής προτάσεων – Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων – Νομικοί και οικονομικοί κανονισμοί του προγράμματος (Model Grant Agreement) – Οικονομικοί […]
 • Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 με τίτλο:»Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'»

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/) η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο […]
 • ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
  Προθεσμία Υποβολής:03/07/2019 Πρόγραμμα: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/06/2019 Ερευνητική Περιοχή: Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Οικονομία – Επιχειρήσεις – Βιομηχανία – Τουρισμός, Περιβάλλον Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal Προϋποθέσεις συμμετοχής – Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ πρόταση ανά Specific Objective ως Συντονιστής (Applicant). Για την […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ