NEA ΕΛΚΕ

 • Πρόσκληση ΓΓΕΤ «Κέντρα Ικανοτήτων»

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουλίου 2020
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόσκληση που αφορά χρηματοδότηση έργων της δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων».   Αν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά σας να συμμετάσχετε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορούν να υποβληθούν μόνο 2 προτάσεις συνολικά.   Στην περίπτωση που […]
 • Διαδικτυακή «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων»| 11.7.2020 | ΙnnovInAgri

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σας προσκαλούν το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στις 11:00, στην Διαδικτυακή Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του 3ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρέχει […]
 • ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Απριλίου 2020
  Στα γραφεία του ΕΛΚΕ έχει αποσταλεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας SPEEDEX με αριθμό 215726/31.03.2020 και ποσό 8,06€ χωρίς επιπλέον στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με δαπάνη κάποιου έργου, παρακαλείται όποιος έχει προβεί στην εν λόγω παροχή υπηρεσίας από την SPEEDEX να παραλάβει από τον ΕΛΚΕ το τιμολόγιο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επί […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου MSc με αρ. πρωτ. 21272/10-07-2020

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουλίου 2020
  Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου MSc., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ArtiSaneFood: Καινοτόμες βιοεπεμβάσεις και προσεγγίσεις προσομοίωσης κινδύνου για την εξασφάλιση της μικροβιακής ασφάλειας και της […]
 • Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου με αρ. πρωτ. 21287/10-07-2020

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουλίου 2020
  Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας παραγωγής βιολογικού πετρελαίου (βιοντήζελ), με τη χρήση […]
 • Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 21277/10-07-2020

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Ιουλίου 2020
  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων συλλογής και επεξεργασίας αίματος και γάλακτος, για μοριακές δοκιμές και κυτταροκαλλιέργειες και διαγνωστικών kit ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA εξειδικευμένα για την […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2020
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Μαρτίου 2020
  Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο/η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση και δεν δύναται να […]
 • Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 με τίτλο:»Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'»

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/) η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο […]
 • ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
  Προθεσμία Υποβολής:03/07/2019 Πρόγραμμα: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/06/2019 Ερευνητική Περιοχή: Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Οικονομία – Επιχειρήσεις – Βιομηχανία – Τουρισμός, Περιβάλλον Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal Προϋποθέσεις συμμετοχής – Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ πρόταση ανά Specific Objective ως Συντονιστής (Applicant). Για την […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ