NEA ΕΛΚΕ

 • Συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Βραδιά του Ερευνητή 2019

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Αυγούστου 2019
  Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας,   Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1,5 εκατ. επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 […]
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Αυγούστου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του καύσωνα ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα κλείσει σήμερα Πέμπτη (1/8) και αύριο Παρασκευή (2/8) στις 14:00.   Ο Πρόεδρος Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης
 • Ενημέρωση

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στο κτίριο ( Ισαακίδη) που βρίσκεται ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ λόγω τεχνικής βλάβης.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 23981/05-08-2019)

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Αυγούστου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Σεπτεμβρίου 2019
  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την Προμήθεια α) μίας (1) συσκευής καθαρισμού πρωτεϊνών, β) ενός (1) φασματοφωτόμετρου γ) μίας (1) συσκευής λυοφιλιοποίησης, προϋπολογισμού #25.080,00#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 6.020,00, ήτοι συνολικό […]
 • Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Υποψ. Διδάκτορα αρ. πρωτ. 23573/30-07-2019

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Σεπτεμβρίου 2019
  Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Υποψ. Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού & Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας – STOEV NEMEA, Τ1ΕΔΚ – 04202» με Κωδικό […]
 • Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή αρ. πρωτ. 23557/30-07-2019

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Σεπτεμβρίου 2019
  Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας […]
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 με τίτλο:»Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'»

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/) η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο […]
 • ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
  Προθεσμία Υποβολής:03/07/2019 Πρόγραμμα: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/06/2019 Ερευνητική Περιοχή: Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Οικονομία – Επιχειρήσεις – Βιομηχανία – Τουρισμός, Περιβάλλον Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal Προϋποθέσεις συμμετοχής – Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ πρόταση ανά Specific Objective ως Συντονιστής (Applicant). Για την […]
 • Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2019
  Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10197_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ