Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 30226/22-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου, κατόχου MSc., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Students Civic Engagement European project» με Κωδικό ΕΛΚΕ 41.0011  και Επιστ. Υπεύθυνο Νικόλαο Δέρκα στο πλαίσιο της […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25452/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25452/23-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25452/23-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025452.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26092/27-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26092/27-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26092/27-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000026092.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25876/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25876/26-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25876/26-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025876.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24587/16-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24587/16-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24587/16-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024587.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24017/13-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24017/13-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24017/13-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024017.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα με πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου ή πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων, αρ. πρωτ: 29606/16-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Υποψήφιου Διδάκτορα με πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου ή πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25606/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25606/23-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25606/23-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000000025606.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24901/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24901/20-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24901/20-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024901.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26691/02-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26691/02-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26691/02-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000026691.pdf
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ