Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού, αρ. πρωτ: 1293/ 17-01-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο εφαρμογής της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού, αρ. πρωτ: 1357/ 17-01-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο εφαρμογής της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική, αρ. πρωτ: 37/ 05-01-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38096/ 22-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38096/ 22-11-2021. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/01/000038096-2.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37592/ 18-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37592/ 18-11-2021. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/01/000037592-2.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37584/ 18-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37584/ 18-11-2021. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/01/000037584-2.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37579/ 18-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2022
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37579/ 18-11-2021. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/01/000037579-2.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Αγρο-οικονομολόγου υποψήφιου διδάκτορα, αρ. πρωτ: 44105/ 27-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Αγρο-οικονομολόγου υποψήφιου διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πολύ-πρακτορικά αγροδιατροφικά ζωντανά εργαστήρια για νέα Μεσογειακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Προς μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, αρ. πρωτ: 44044/ 23-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Δράσεις εφαρμογής αναδιαρθρώσεων, απλοποίησης διαδικασιών και ενίσχυσης ΤΠΕ στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη βελτίωση της λειτουργίας του […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου, αρ. πρωτ: 44039/ 23-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Δράσεις εφαρμογής αναδιαρθρώσεων, απλοποίησης διαδικασιών και ενίσχυσης ΤΠΕ στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη βελτίωση της λειτουργίας του και […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 38751/ 26-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38751/ 26-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38751/ 26-11-2021. Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000038751.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 37839/ 22-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37839/ 22-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37839/ 22-11-2021. Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000037839.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 39303/ 30-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 339303/ 30-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39303/ 30-11-2021. Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000039303.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 39074/ 29-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39074/ 29-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39074/ 29-11-2021. Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000039074.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 39246/ 29-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39246/ 29-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39246/ 29-11-2021.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000039246.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 39285/ 30-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39285/ 30-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39285/ 30-11-2021.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000039285.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης, αρ. πρωτ: 43704/ 22-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Χημικού Μηχανικού ή Χημικού, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, αρ. πρωτ: 43701/ 21-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2022
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Χημικού Μηχανικού ή Χημικού, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων» Τ1ΕΔΚ-02735 με […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 38803/ 26-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38803/ 26-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38803/ 26-11-2021.  Συνημμένο:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000038803.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 38226/ 23-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38226/ 23-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38226/ 23-11-2021.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000038226-2.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 38177/ 23-11-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38177/ 23-11-2021. Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 38177/ 23-11-2021.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000038177.pdf
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ