ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 KNOWLEDGE BASED BIO BASED PRODUCTS PRE-STANDARDIZATION

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ