ΓENETIKOΣ & BIOXHMIKOΣ ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ