Μελέτη της επίδρασης πωμάτων DIAM με διαφορετική διαπερατότητα σε οξυγόνο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οίνων ερυθρών ποικιλιών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ