Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην ΕΚΠΦΛ σε θέματα διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ