Παροχή συμβουλών των μελών του ΑΚΣΔΕ αναφορικά την παραγωγή, διάδοση και χρήση κατάλληλου ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ