ΣYΓKPITIKH MEΛETH TΩN ENEPΓΩN PHΓMATΩN ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/5000 ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΣΕ ΚΛ.1/5000-1/2000 ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ