ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΆΘΕ ΣΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ