ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παράταση μέχρι 23/11/2018 για την πρόσκληση στο Μέτρο 16 (2η τροποποίηση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο ορίζεται η 23/11/2018.

 

Δείτε την παράταση εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ