ΕΗΔΕ ΓΠΑ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ν. 4521/2018 με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα,  η Ε.Η.Δ.Ε. – Γ.Π.Α. ελέγχει: α. αν ένα ερευνητικό έργο που πρόκειται να διενεργηθεί στο […]

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ν. 4521/2018 με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα,  η Ε.Η.Δ.Ε. – Γ.Π.Α. ελέγχει:

α. αν ένα ερευνητικό έργο που πρόκειται να διενεργηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να σέβεται την αξία των ανθρώπινων όντων, την αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

β. αν ένα ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής του.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ ΓΠΑ εδώ.

Έντυπα

 

Σύνθεση Ε.Η.Δ.Ε. Γ.Π.Α.

Τακτικά μέλη                                                                                         

Μπιζέλης Ιωσήφ, Ομοτ. Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος (jmpiz@aua.gr)

Βλαχάκης Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής ΓΠΑ, Αντιπρόεδρος (dimvl@aua.gr)

Δριχούτης Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ (adrihout@aua.gr)

Μάλλιος Ευάγγελος, Δικηγόρος, Μέλος (vagelismallios@yahoo.gr)

Μάντης Φώτιος, Κτηνίατρος, Μέλος (mantisf@otenet.gr)

Αναπληρωματικά μέλη

Σιμιτζής Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής ΓΠΑ (pansimitzis@aua.gr)

Χωριανοπούλου Στυλιανή, Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ ( s.chorianopoulou@aua.gr)

Τριβέλλας Παναγιώτης, Καθηγητής ΓΠΑ (ptrivel@aua.gr)

Γκάνα Ελένη, εργαζόμενη στον ΕΟΦ (ganaelina@gmail.com)

Τριανταφύλλου Μαρία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (mtriant@geol.uoa.gr)

Μητρώο Εισηγητών

Τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εισηγητών της Ε.Η.Δ.Ε. Γ.Π.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο eide@aua.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γιάννα Ράπτη T: 210 529 4976, Ε: eide@aua.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ