ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2022
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε από το ΕΛΙΔΕΚ η Προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», της οποίας Φορέας Υλοποίησης είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους από την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1 – 16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 2022
Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην […]

Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Αυγούστου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ». Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
Σας κοινοποιούμε τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ96 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022». Για να δείτε την τροποποίηση επιλέξτε εδώ.

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρτίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ 153 με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (Συνολική δημόσια δαπάνη ανά δικαιούχο). (συνημμένα) Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο ((https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-draseon-diethnopoiisis-tis-anotatis-ekpaideysis/), έχουν αναρτηθεί τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΥΑ-Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ143 και τίτλο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί […]

Δεύτερη (2η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Μαρτίου 2021
Με την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής  ορίζεται η Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.   Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το κείμενο της τροποποίηση της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ στο http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_122573&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ143 και τίτλο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο των […]

Παράταση προθεσμίας απορρόφησης της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την χρονική παράταση που αναμένεται για την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018.   Συνημμένο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Χορήγηση οριζόντιας 6μηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με ΑΠ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών   Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση, παρατείνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης για […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2020
Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. Ειδικοί στόχοι της Δράσης είναι οι κατωτέρω: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής […]

Πρόσκληση “Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές” (ΕΔΒΜ 118)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τίτλο “Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές” (κωδ. ΕΔΒΜ 118) καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία.   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ127 «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ127 και τίτλο «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό […]

FW: Πρόσκληση ΕΔΒΜ124 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ124 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Καταληκτική ημερομηνία: 30/06/2021.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 131 και τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2020.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Μαρτίου 2020
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο/η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση και δεν δύναται να […]

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 με τίτλο:”Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/) η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο […]

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
Προθεσμία Υποβολής:03/07/2019 Πρόγραμμα: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/06/2019 Ερευνητική Περιοχή: Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Οικονομία – Επιχειρήσεις – Βιομηχανία – Τουρισμός, Περιβάλλον Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal Προϋποθέσεις συμμετοχής – Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ πρόταση ανά Specific Objective ως Συντονιστής (Applicant). Για την […]

Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10197_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ