ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Οδηγό της Νέας Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   Για να κατεβάσετε το αρχείο επιλέξτε εδώ.

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Οδηγό της Νέας Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο επιλέξτε εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ