ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης ερευνητή, ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στην Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική, αρ. πρωτ: 34138/20-10-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Νοεμβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης ερευνητή, ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στην Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Making Agricultural Trade Sustainable (MATS)-Μετάβαση σε ένα βιώσιμο Εμπόριο […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021. Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Βιοτεχνολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26405/29-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστικά Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26405/29-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26405/29-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/000026405-2.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27295/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27295/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27295/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/000027295.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27828/27-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27828/27-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27828/27-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/000027828.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24388/17-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστικά Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24388/17-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24388/17-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/000024388.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24017/13-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστικά Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24017/13-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24017/13-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/000024017-2.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27255/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστικά Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/00000027255.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021. Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Βιοτεχνολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας-Μοριακής Ενζυμολογίας, αρ. πρωτ: 31466/29-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας-Μοριακής Ενζυμολογίας, στο πλαίσιο […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Yποψηφίου Διδάκτορα ζωικής παραγωγής, αρ. πρωτ: 30970/24-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Yποψηφίου Διδάκτορα ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την ανοσοενίσχυση – […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού φοιτητή ζωϊκής παραγωγής, αρ. πρωτ: 30933/24-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού φοιτητή ζωϊκής παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26405/29-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26405/29-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26405/29-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000026405.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 30226/22-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου, κατόχου MSc., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Students Civic Engagement European project» με Κωδικό ΕΛΚΕ 41.0011  και Επιστ. Υπεύθυνο Νικόλαο Δέρκα στο πλαίσιο της […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25452/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25452/23-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25452/23-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025452.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27255/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000027255.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26092/27-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26092/27-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26092/27-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000026092.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 30009/20-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας ζυμαρικών για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032796/ΓΓΕΤ: Τ1ΕΔΚ-02735/ΕΛΚΕ: 277.2796/ΣΑΕ: 2018ΣΕ14510001 και Επιστ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27348/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27348/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27348/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/00027348.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25876/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25876/26-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25876/26-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025876.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24587/16-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24587/16-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24587/16-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024587.pdf
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ