ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού πληροφορικής, αρ. πρωτ: 3618/03-02-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου, ενεργειακά αυτόνομου, συστήματος κάθετης υδροπονικής καλλιέργειας σε κλειστούς χώρους: Αξιολόγηση σε […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης γεωπόνου, αρ. πρωτ: 3576/02-02-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «VEGADAPT: Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced multiple stress (Βελτίωση της προσαρμοστικότητας μεσογειακών λαχανοκομικών καλλιεργειών σε συνθήκες πολλαπλής […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μετά – διδακτορικού ερευνητή με ειδίκευση στη Χημεία, Βιολογία ή Επιστήμη Τροφίμων, αρ. πρωτ: 3533/01-02-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μετά – διδακτορικού ερευνητή με ειδίκευση στη Χημεία, Βιολογία ή Επιστήμη Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών αρτοσκευασμάτων, υψηλής διατροφικής […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39204/05-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39204/05-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0039204.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 36232/23-11-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 36232/23-11-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0036232.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, αρ. πρωτ: 3333/01-02-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas» με  […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, αρ. πρωτ: 3289/01-02-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Livestock Systems-MELS Μετριασμός Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου από Συστήματα Ζωικής […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 36289/23-11-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 36289/23-11-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0036289.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41841/16-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41841/16-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0041841.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42920/23-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42920/23-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0042920.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41918/23-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41918/23-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/02/0041918.pdf

Αποτελέσματα Επιτροπής Ενστάσεων αναφορικά με την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 32633/24-10-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ένστασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 32633/24-10-2022. Συνημμένο: Απόφαση https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/01/000000032633.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2023
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180682 και Κωδ. ΕΛΚΕ 125.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 70907/13.07.2022 Απόφαση Ένταξης και ΑΔΑ: […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Γεωπόνου, ή Βιολόγου,αρ. πρωτ: 3107/31-01-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Γεωπόνου, ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU CONEXUS Plus: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ευφυούς αειφόρου […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διοικητικού-Οικονομικού,αρ. πρωτ: 3097/31-01-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διοικητικού-Οικονομικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU CONEXUS Plus: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου MSc,αρ. πρωτ: 3086/31-01-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  μίας (1) θέσης Γεωπόνου, κατόχου MSc, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU CONEXUS Plus: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της […]

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 3063/31-01-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU CONEXUS Plus: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42800/23-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιανουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42800/23-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/01/0042800.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42804/23-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιανουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42804/23-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/01/0042804.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42025/19-12-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιανουαρίου 2023
-Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42025/19-12-2022. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/01/0042025.pdf

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Οικονομολόγου, αρ. πρωτ: 2954/27-01-2023.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Φεβρουαρίου 2023
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Οικονομολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση του αντίκτυπου των τεχνολογικών ψηφιακών λύσεων στη γεωργία σε πραγματικές συνθήκες – Assessing the impact of digital technology […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ