ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIME SHEETS

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την νέα εφαρμογή για time sheets. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις οδηγίες για την νέα εφαρμογή για time sheets. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την νέα εφαρμογή για time sheets.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις οδηγίες για την νέα εφαρμογή για time sheets.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ