Εργα ΕΛΚΕ

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα προγράμματα- έργα που έχει υλοποιήσει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας από το 2002 μέχρι και σήμερα. Έργα που υλοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο δεν εμφανίζονται καθώς δεν είναι δυνατή η αυτόματη άντλησή τους από το παλαιό σύστημα διαχείρισης.
Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που εντοπιστούν από τους χρήστες στα καταχωρημένα στοιχεία παρακαλούνται να ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την διόρθωση τους. Καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ενημέρωσή τους, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ζητά την κατανόησή σας.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να φιλτράρετε την λίστα των έργων με βάση τα κριτήρια που επιθυμείτε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34.0449
Επιστημονική υποστήριξη της ΕΑΣ Νάξου σε θέματα ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Πολίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/05/2019
30/04/2020
0.00
35.0018
Διατριφικές δοκιμές σε νεαρά άτομα τσιπούρας
Μήλιου Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
16/04/2019
15/07/2019
0.00
34.0451
Μελέτη Στρατηγικού σχεδιασμού της καλλιέργειας βάμβακος στην Ελλάδα
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/04/2019
09/10/2019
0.00
32.0022
Μελέτη για την ένταξης νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/04/2019
07/09/2019
0.00
34.0450
Effect of Premium Fertilizer of EUROCHEM on Fiber Yield and Quality in Cotton
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/04/2019
03/04/2020
0.00
20.0503
Παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
03/04/2019
31/12/2019
0.00
07.0432
Δωρεές για την επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κίντζιος Σπυρίδων
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
03/04/2019
31/12/2020
0.00
20.0500
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
03/04/2019
31/12/2019
0.00
37.0001
Χορηγίες για την επέτειο των 100 ετών από την Ίδρυση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κίντζιος Σπυρίδων
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
03/04/2019
31/12/2020
0.00
321.0001
Εμβληματική Δράση "Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο Ι: ¨Γενετική και Γονιδιωματική ανάλυση"
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ
02/04/2019
01/04/2021
0.00
321.0002
Εμβληματική Δράση "Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο ΙΙ: "Χημικός-οργανοληπτικος χαρακτηρισμός ποικιλιών - βιοσυνθετικά μονοπάτια - οινοποίηση"
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02/04/2019
01/04/2021
0.00
321.0003
Εμβληματική Δράση "Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο ΙΙΙ: Φυτοπροστασία-Μικροβιώματα
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ
02/04/2019
01/04/2021
0.00
06.0102
Μελέτη βιολογίας και οικολογίας του ζιζανίου Sorghum halepense, ρόλος του ζιζανιοκτόνου ghyphosate και μη χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2019
31/12/2019
0.00
06.0103
Scientific support and evaluation of animal nutrition applications
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
01/04/2019
31/12/2019
0.00
35.0017
Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων για την ΟΕΦ ΚΑΣΕΛΛ ΑΕΣ Α.Ε
Αργυροκαστρίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
26/03/2019
25/05/2021
0.00
35.0016
Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων για την ΟΕΔ ΑΕΣ Ασωπού
Αργυροκαστρίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
26/03/2019
25/05/2021
0.00
34.0448
Βελτιστοποίηση καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας με χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας
Φουντάς Σπυρίδων
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
21/03/2019
21/10/2019
0.00
35.0015
Προσδιορισμός και αξιολόγηση εδαφικών ιδιοτήτων σε περιοχές ελαιοκαλλιέργειας
Μάσσας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
19/03/2019
31/03/2021
0.00
03.0053
Ημερίδα OENOVITI
Καλλίθρακα Σταματίνα
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13/03/2019
13/07/2019
0.00
34.0447
Αξιολόγηση της χορήγησης ξηράς τροφής στα πρώτα βιολογικά στάδια της τσιπούρας.
Καρακατσούλη Ναυσικά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
07/03/2019
06/03/2020
0.00
32.0020
Μελέτη σύνταξης φακέλου για την κατοχύρωση του "Ελληνικού Γιαουρτίου" ως ΠΓΕ.
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
07/03/2019
06/09/2019
0.00
32.0019
Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχειριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων.
Ψωμιάδης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
04/03/2019
03/03/2020
0.00
35.0014
Ποιοτικός έλεγχος σε δείγματος σε δείγματα Κρόκου Κοζάνης με τη χρήση της φασματοσκοπίας UV-Vis σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO 3632
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2019
26/02/2021
0.00
35.0803
Εκπαιδευτικές ομιλίες σε συνεταιρισμούς του Ν. Λακωνίας.
Τσαντίλη Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
22/02/2019
21/04/2019
0.00
34.0445
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΓΥΡΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΨΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22/02/2019
21/06/2019
0.00
34.0446
Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος-Feed for milk
Γελασάκης Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
14/02/2019
13/02/2020
0.00
34.0444
Αξιολόγηση της επίδρασης 2 υλικών εδαφοκάλυψης, της εταιρείας THRACE NG ABBEE, στην ανάπτυξη και στος παοδόσεις βιομηχανικής κάνναβης
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/02/2019
03/10/2019
0.00
31.0001
CA15110-Harmonising standarisation strategies to increase efficiency and compettiveness of European life-science research (CHARME)
Βλαχάκης Δημήτρης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2019
31/12/2019
0.00
07.0431
Δωρεά δράσεων εργαστηρίου οινολογίας και αλκοολούχων ποτών
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2019
25/01/2021
0.00
06.0099
Assessment of shelf life plant-based dairy products
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22/01/2019
31/01/2020
0.00
41.0008
Msc in sustainable food production system
Τσουλφάς Ιωάννης
Erasmus +
15/01/2019
03/06/2021
0.00
35.0012
Γεωτεχνική συμβουλευτική σε επίπεδο αγρού σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου με πρώτη ύλη από καλλιέργεια καλαμποκιού
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
14/01/2019
14/06/2020
0.00
35.0013
Ευαισθητοποίηση των μαθητών προς το πράσινο και την ανάγκη προστασίας των αυτοφυών φυτών
Παπαφωτίου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
14/01/2019
14/06/2020
0.00
10.2019.2
Αποθεματικό ΕΛΚΕ-ΓΠΑ 2019 Υπέρ Ιδρύματος
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/01/2019
31/12/2019
0.00
35.0802
Χημική ανάλυση δειγμάτων σογίαλευρου
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2019
31/12/2019
0.00
10.2019.1
Αποθεματικό ΕΛΚΕ-ΓΠΑ 2019
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/01/2019
31/12/2019
0.00
08.0096
Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management - DISARM- Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά
Ζέρβας Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ
01/01/2019
31/12/2022
0.00
08.0095
Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs: towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System- ΕURAKNOS- Σύνδεση Θεματικών Δικτύων ως δεξαμενή γνώση με στόχο ένα καινοτόμο ανοιχτό σύστημα ευρωπαϊκής γεωργικής γνώσης
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2019
31/12/2021
0.00
314.0001
Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός, Μοριακή ταυτοποίηση και Οινολογική αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου
Τάνη Ελένη
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/12/2018
27/11/2020
0.00
34.0443
Επαλήθευση του λειτουργικού της φορητής συσκευής χειρός N-tester σε συγκεκριμένη ποικιλία σκληρού σιταριού
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
17/12/2018
16/10/2019
0.00
306.0001
Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece.
Γιαννούλης Αναστάσιος
ΕΛΙΔΕΚ
13/12/2018
12/12/2021
0.00
32.0021
Προμήθεια πληροφοριακού συτήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Μαρινάγη Αικατερίνη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
13/12/2018
13/08/2019
0.00
20.0581
Αγροδασοπονικά
Παντέρα Αναστασία
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
10/12/2018
31/12/2020
0.00
35.0010
Technical support for the drafting of a pharmateutical cannabis business plan
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
05/12/2018
04/12/2019
0.00
278.2796
Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης,ενεργούς συσκευασίας τροφίμων
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
05/12/2018
05/09/2021
0.00
313.0001
Αξιολόγηση, αξιοποίηση και ανάδειξη ενός τοπικού γονοτύπου ακτινιδιάς της Περιφέρειας Ηπείρου ("Ακτινίδιο Άρτας") και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος
Ρούσσος Πέτρος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
29/11/2018
27/11/2020
0.00
312.0001
Αξιολόγηση, αξιοποίηση και ανάδειξη γενετικού υλικού και μεταποιημένων προϊόντων τοπικών ποικιλιών εσπεριδοειδών της Περιφέρειας Ηπείρου
Ρούσσος Πέτρος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
29/11/2018
28/11/2020
0.00
32.0018
Μελέτη για την αξιολόγηση και τη συμβολή του ΠΑΑ στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
25/11/2018
30/09/2023
0.00
34.0875
Ανάλυση DNA για την επαλήθευση στοιχείων Γεναλογίας σε βοοειδή Βραχυκερατικής φυλής
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
25/11/2018
25/11/2020
0.00
311.0001
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφομένων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
23/11/2018
28/11/2020
0.00
35.0009
Παροχή συμβουλών στον ΑΚΣΣΛ σε θέματα διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
21/11/2018
05/04/2020
0.00
34.0438
Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των αρθροπόδων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/11/2018
31/12/2020
0.00
110.0001
Strengthening education, research and innovation for climate smart crops in India -Ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας για τις κλιματικά έξυπνες καλλιέργειες στην Ινδία
Βολουδάκης Αντρέας
Erasmus +
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/11/2018
14/11/2021
0.00
310.0001
Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου
Πολίτης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
14/11/2018
28/11/2020
0.00
320.0001
Οι Δρόμοι της Ελιάς. Υποέργο Ι.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ
14/11/2018
30/10/2020
0.00
320.0003
Οι Δρόμοι της Ελιάς. Υποέργο ΙΙΙ.
Καψοκεφάλου Μαρία
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ
14/11/2018
30/10/2020
0.00
320.0002
Οι Δρόμοι της Ελιάς. Υπόεργο ΙΙ.
Βόντας Ιωάννης
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ
14/11/2018
30/10/2020
0.00
34.0872
Εξέταση μορφοανατομικών χαρακτηριστικών σποροφύτων εμβολιασμένων με τρούφες και μοριακή ανάλυση εκτομυκορριζικών μυκήτων
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/11/2018
07/02/2019
0.00
34.0873
Εξέταση μορφοανατομικών χαρακτηριστικών ριζικού συστήματος δενδρυλίων εμβολιασμένων με τρούφες
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/11/2018
06/01/2019
0.00
08.0090
FAIRshare. Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2018
31/10/2023
0.00
35.0008
Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για παραγωγική μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2018
30/10/2023
0.00
08.0092
Σύνδεση των σημείων για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων καινοτομίας με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα - SmartAgriHubs.
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2018
30/09/2022
0.00
34.0871
Φασματοσκοπική ανάλυση φαρμακοχημικών προϊόντων.
Παππάς Χρήστος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2018
31/10/2019
0.00
35.0011
Αναλύσεις Ζωοτροφών
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2018
31/10/2019
0.00
103.0001
Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών - FOOD INNOVATION RI.
Κουτίνας Απόστολος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2018
31/10/2021
0.00
08.0093
Towards coordinated microbiome R&I activities in the food system to support (EU and) international bioeconomy goals - Microbiome.
Τσακαλίδου Ευθυμία
Horizon 2020
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2018
31/10/2022
0.00
280.3636
Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών-ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την άυξηση της προστιθέμενης αξίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
17/10/2018
16/10/2021
0.00
304.0001
Integration of experimental investigation and computational modeling to decipher dormancy related stochastic phenomena in Listeria monocytogenes - Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με την αδράνεια της Listeria monocytogenes.
Γιαννακοπούλου Άρτεμις
ΕΛΙΔΕΚ
12/10/2018
11/10/2021
0.00
305.0001
Αστική Βιομετεωρολογία και Σχεδιασμός: σύνθεση δεδομένων από μελέτες πεδίου και μετεωρολογικούς σταθμούς για την εκτίμηση της θερμικής αίσθησης και των επιδράσεων της στην υγεία για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον UΒiPlan
Παντάβου Αικατερίνη
ΕΛΙΔΕΚ
12/10/2018
11/10/2021
0.00
303.0001
Rapid field diagnostic technology for detection of major swine viral diseases
ΕΛΙΔΕΚ
12/10/2018
11/10/2021
0.00
34.0437
Αξιολόγηση των συστημάτων εκτροφής και πρόταση προγραμμάτων ολιστικής ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής διαχείρισης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΑΣΕΑΡ Α.Ε.
Γελασάκης Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
08/10/2018
07/10/2019
0.00
34.0436
Επιστημονική επιμέλεια των Πρακτικών του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γεωργικών Συστημάτων (European Ferming Systems Symposium) - IFSA2018 και διάδοση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του Συνεδρίου
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/10/2018
09/10/2020
0.00
33.0252
«Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού».
Φωτιάδης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
01/10/2018
30/09/2020
0.00
06.0095
Ανάπτυξη νέας σύνθεσης ωοτοκίας για την καλλιέργεια στελεχών «Pholiota» (Cyclocybe cylindracea) - Development of new spawn formulation for the cultivation of ‘Pholiota’ (Cyclocybe cylindracea) strains
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2018
31/12/2019
0.00
34.0442
Ενίσχυση των τοπικών χαρακτηριστικών του πιτραπέζιου οίνου ΠΓΕ Ασπρούδι της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2018
08/05/2020
0.00
34.0874
Χημική ανάλυση υποστρωμάτων καλλιέργειας μανιταριών
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/10/2018
31/03/2019
0.00
35.0801
Χημική ανάλυση τεσσάρων δειγμάτων φυράματος χοίρων.
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/10/2018
28/02/2019
0.00
06.0097
Χρήση βιολογικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση κομβονηματωδών Meloidogyne javanita/incognita στην καλλιέργεια ντομάτας
Γιαννακού Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2018
30/09/2019
0.00
06.0098
Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών οργανισμών εναντίον εδαφογενών παθογόνων
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2018
30/09/2019
0.00
08.0097
DIGITAL INNOVATION HUBS BOOSTING EUROPEAN MICROELECTRONICS INDUSTRY - DIATOMIC- ΄Μέθοδος Λιπασματοδιανομής Ακριβείας
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/10/2018
31/12/2022
0.00
06.0094
Στοχευμένη έρευνα με στόχο την βελτιστοποίηση των τεχνικών καλλιέργειας φυλλωδών λαχανικών σε συστήματα vertical farming.
Σάββας Δημήτριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2018
30/09/2019
0.00
102.0001
Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους ΔΔιδακτορικού 2018-2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
01/10/2018
31/12/2019
0.00
08.0091
Γλυκαντικά και ενισχυτικά γλυκύτητας: Επιπτώσεις στην υγεία, την παχυσαρκία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα - Sweeteners and sweetness enhancers: Impact on health, obesity, safety and sustainability - SWEET.
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Horizon 2020
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2018
20/09/2023
0.00
134.0001
Scaling trust based partnership models to recharge youth enterpreneurhip: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurhip
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΟΧ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/10/2018
30/09/2021
0.00
302.0001
Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών ReFFRAME
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21/09/2018
20/03/2022
0.00
279.2811
Aξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa L.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
Παπαστυλιανού-Παπασωτηρίου Θηρεσία-Παναγιώτα
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
06/09/2018
05/09/2021
0.00
276.2796
Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων (ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ).
Κουτίνας Απόστολος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
06/09/2018
05/09/2021
0.00
283.2816
Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με ενναλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (Mus4IndRes)
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
06/09/2018
05/09/2021
0.00
34.0432
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/09/2018
03/10/2019
0.00
249.2550
THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION-INSPIRED.
Ηλιόπουλος Ηλίας
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
03/09/2018
02/09/2021
0.00
34.0431
Ταξινομική και φυλογενετική μελέτη συλλογών αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας (μέρος 2ο)
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2018
31/01/2020
0.00
16.0001
Εδαφολογικές αναλύσεις - εγκατάσταση πειραματικών αγρών - ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2018
28/02/2019
0.00
400.0001
Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
408.0001
Π.Μ.Σ. Καινοτόμες εφαρμογές στην αειφορική γεωργία, στη βελτίωση φυτών και στην αγρομετεωρολογία
Μπιλάλης Δημήτριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
410.0001
Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Τοπίου
Παπαφωτίου Μαρία
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
41.0004
Καινοτόμα Διδασκαλία για Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στις Επιστήμες Ζωής.
Παναγάκης Παναγιώτης
Erasmus +
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2018
31/08/2021
0.00
301.0932
Βιολογικός έλεγχος παθογόνων σε εκκολαπτήρια ιχθύων με χρήση βακτηριοφάγων
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2018
31/08/2021
0.00
402.0001
Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία - Οινολογία
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
135.0001
Υποέργο 1: Δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στην διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/09/2018
31/08/2020
0.00
300.0684
Βελτιστοποίηση του εξωτερικού χρωματισμού του εκτρεφόμενου φαγκριού μέσω της χρήσης καινοτόμων διατροφικών προσεγγίσεων
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2018
30/04/2020
0.00
404.0001
ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
409.0001
Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένα συστήματα φυτοπροστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος
Αράπης Γεράσιμος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
41
ERASMUS
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2018
31/08/2021
86,738.12
411.0001
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών.
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/09/2018
31/08/2023
0.00
34.0433
Βελτίωση της ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς κατά τη συσκευασία σε εύκαμπτους πολυστρωματικούς περιέκτες με χρήση τροποποιημένων ατμοσφαιρών. (OLIVEMAP).
Πανάγου Ευστάθιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2018
28/02/2021
0.00
403.0001
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη"
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
405.0001
Π.Μ.Σ. Φυσικοί πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική
Δέρκας Νικόλαος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
406.0001
Π.Μ.Σ. Βιολογία Συστημάτων
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2020
0.00
407.0001
Π.Μ.Σ. Τομείς αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές στην παραγωγή και συντήρηση οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών ειδών
Σάββας Δημήτριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
01/09/2018
31/08/2023
0.00
135.0002
Υποέργο 2: Δράσεις συστημικού χαρακτήρα. Δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διακιούχου στην διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/09/2018
31/08/2020
0.00
135.0003
Δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διακιούχου στην διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Υποέργο 3: Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/09/2018
31/08/2020
0.00
08.0088
Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests ("super pests") and the diseases they transmit
Βόντας Ιωάννης
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2018
31/08/2022
0.00
08.0089
Optima -Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης με χρήση ψεκαστικών ακριβείας για έλεγχο ασθενειών οπωροκηπευτικών
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2018
31/12/2021
0.00
274.1819
"Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων"
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
31/08/2018
30/08/2021
0.00
06.0093
Field trial by Agricultural University of Athens in cooperation with Veto-pharma to test the efficacy of Apivar in Fall 2018
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/08/2018
07/02/2019
0.00
35.0007
Εργαστηριακός έλεγχος σε δείγματα εδάφους για τη διαπίστωση της παρουσίας φυτοπαρασιτικών νηματωδών του γένους Meloidogyne.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/08/2018
31/12/2018
0.00
272.1805
Αξιοποίηση της απόβλητης γλυκερόλης της βιομηχανίας βιοντίζελ μέσω βιοδιυλιστηρίων μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας.
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
31/07/2018
30/07/2020
0.00
275.1797
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
31/07/2018
30/07/2021
0.00
273.1817
Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα.
Μαντάλα Ιωάννα
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
31/07/2018
30/07/2021
0.00
271.1316
Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης με συνδιασμό σύγχρονων τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή.
Ταραντίλης Πέτρος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
25/07/2018
24/02/2021
0.00
270.1315
Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση
Παπαφωτίου Μαρία
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
25/07/2018
24/07/2021
0.00
268.1681
Αξιοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων ως νέων υποστρωμάτων για την παραγωγή μανιταριών Pleurotus υψηλής διατροφικής αξίας-Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση ενός καινοτόμου πολυδύναμου λειτουργικού τροφίμου (¨σνάκ μανιταριών") με περιεκτηκότητα σε βιο.
Ζερβάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
25/07/2018
24/07/2021
0.00
269.1311
Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολικές μεθόδους.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
25/07/2018
24/07/2021
0.00
34.0429
Προσδιορισμός του είδους βιταμινών και μετάλλων και της ιδανικής ποσοστιαίας αναλογίας τους στη συνταγή των νέων κωδικών συσκευασμένου ψωμιού σε φέτες
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20/07/2018
19/07/2020
0.00
267.1228
Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας - OENOVATION
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
18/07/2018
17/07/2021
0.00
263.1223
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρ
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/07/2018
17/07/2021
0.00
264.1226
Διαχείριση της Ωρίμανσης των Σταφυλιών των ποικιλιών Μούχταρο και Σαββατιανό με τη χρήση Φυτο-ορμονών και Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων.
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/07/2018
17/07/2021
0.00
265.1228
Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/07/2018
17/07/2021
0.00
262.1221
Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων
Ζερβάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
18/07/2018
17/07/2021
0.00
34.0427
Συμμετοχή στις ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία μικτών μικροβιακών εμβολίων στην Πελοπόννησο για παραγωγή κηπευτικών, πολλαπλασιαστικού υλικού, υδροπονία και ενισχυμένα υποστρώματα ανάπτυξης".
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
17/07/2018
20/05/2021
0.00
06.0092
Development of Small Ruminant Training
Γελασάκης Αθανάσιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
13/07/2018
12/04/2019
0.00
34.0430
Ανάπτυξη, αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων υλικών φυτικής προέλευσης για τον καθαρισμό-προστασία σπηλαίων που εντάσσονται στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
11/07/2018
31/07/2020
0.00
35.0006
Εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα πετρωμάτων και πυρήνων γεωτρήσεων
Μπαζιώτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
11/07/2018
10/02/2019
0.00
257.0799
Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος-greenbeard.
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
251.0731
Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου
Κουτίνας Απόστολος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
252.0738
Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
255.0743
Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών.
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
256.0744
Ψυχανθή.
Τάνη Ελένη
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
254.0741
GREENWATERDRONE: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών.
Αλεξανδρής Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
260.0872
Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας.
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
258.0872
Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας
Καλύβας Διονύσιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
09/07/2018
08/07/2021
0.00
34.0428
Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν.
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
03/07/2018
02/07/2021
0.00
34.0426
Μελέτη της επίδρασης πωμάτων DIAM με διαφορετική διαπερατότητα σε οξυγόνο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οίνων ερυθρών ποικιλιών
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/07/2018
30/06/2020
0.00
34.0424
Συμμετοχή στις ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία μικτών μικροβιακών εμβολίων στην Πελοπόννησο για παραγωγή
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/07/2018
31/07/2021
0.00
34.0425
Ανίχνευση εντομοκτόνων σε ψεκασμένες επιφάνειες
Βόντας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2018
31/07/2027
0.00
35.0005
Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής Αης-Αγ.Δημητρίου, Λεκάνη Σαριγκιόλ-Κοζάν
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/07/2018
20/05/2021
0.00
03.0052
VI OPTIMA MEETING
Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2018
15/12/2019
0.00
33.0250
Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης περί ισχυριζόμενης ταφής αμιαντοτσιμέντου στην περιοχή του εγκαταλειμμένου ορυχείου Θωκνία
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
27/06/2018
30/06/2019
0.00
33.0249
Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
27/06/2018
30/06/2019
0.00
33.0245
Φυσική μαύρη επιτραπέζια ελιά με προβιοτικό δυναμικό: Δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας με αυξημέν
Πανάγου Ευστάθιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
12/06/2018
11/06/2020
0.00
34.0423
SusTainable explOitation of toMATO proCessing industrY by-produCts - TOMATOCYCle
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/06/2018
08/01/2020
0.00
34.0422
Τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης.
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
06/06/2018
05/08/2018
0.00
250.0173
e-ΠΛΑΤΟΝ: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των Τροφίμων
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
04/06/2018
03/06/2021
0.00
282.0213
Καινοτομικό εργαλείο βελτιστοποίησης δικτύου αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών
Τριβέλλας Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
04/06/2018
03/06/2021
0.00
281.0187
Σύστημα έξυπνης δρομολόγησης διανομής σε αστικό περιβάλλον
Ρεκλείτης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
04/06/2018
03/06/2021
0.00
34.0421
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/05/2018
22/05/2019
0.00
06.0091
Evaluation of the efficacy of various biostimulants in olive cultivation in pots under water stress.
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
21/05/2018
20/12/2018
0.00
35.0003
Χημική ανάλυση ζωοτροφών.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
02/05/2018
02/05/2019
0.00
34.0419
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων.
Φουντάς Σπυρίδων
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
02/05/2018
31/10/2018
0.00
08.0086
Intelligent management system for integrated multi-trophic aquaculture IMPAQT.
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Horizon 2020
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/05/2018
30/04/2021
0.00
08.0085
UNderstanding and Improving the Sustainability of agro-ECOlogical farming systems in the EU-UNISECO.
Βλάχος Γεώργιος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2018
30/04/2021
0.00
08.0087
Καινοτόμες πρακτικές για εξοπλισμό ψεκασμού, κατάρτιση και παροχή συμβουλών στην ευρωπαϊκή γεωργία με χρήση συστημάτων γεωργικής. - INNOSETA
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2018
30/04/2021
0.00
34.0420
Επιστημονική υποστήριξη αγελαδοτρόφων
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/04/2018
31/05/2018
0.00
07.0430
Ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/04/2018
31/12/2018
0.00
07.0429
Πρόγραμμα Λυκαβηττός
Παπαφωτίου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2018
31/12/2018
0.00
130.0001
Μελέτη της αντικαρκινικής δράσης βιοτεχνολογικά παραγόμενων Λεκτινών Ίξου (Visum Album), σε γυναικολογικές νεοπλασίες με καινοτόμες προσεγγίσεις.
Κίντζιος Σπυρίδων
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/03/2018
14/01/2020
0.00
131.0001
Ενθαρρύνοτας την εκμάθηση για την ενίσχυση της επανακτικότητας (resilirnce)Q Μια εμπειρική εφαρμογή στο πεδίο του οινοτουρισμού.
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΣΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
15/03/2018
14/01/2020
0.00
132.0001
Γονιδιωματική σάρωση, εντοπισμός και ανάλυση ρόλου γονιδίων σχετιζόμενων με το σωματικό βάρος στο έιδος Gallus gallus
Κομινάκης Αντώνιος
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
15/03/2018
14/01/2020
0.00
34.0416
Lemnos Island: A characteristic agro-pastoral mosaic of biodiversity in the Aegean Sea - Terra Lemnia project
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/03/2018
31/08/2020
0.00
34.0418
Μικροβιολογικός έλεγχος και προσδιορισμός χρόνου ζωής προϊόντων ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2018
28/02/2020
0.00
34.0415
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΦΙΤΟΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/02/2018
14/02/2020
0.00
06.0087
Evaluate the efficacy of various biostimulants in strawberry cultivation in pots and more specifically, their impacts on plant nutrition, leaf photosynthetic capacity, growth and yield (both quantitatively and qualitatively) .
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
13/02/2018
31/12/2018
0.00
34.0414
Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην ΕΚΠΦΛ σε θέματα διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/02/2018
30/04/2020
0.00
08.0203
H2020 NanoFeed - Νανοδομημένοι μεταφορείς για τη βελτιωμένη διατροφή των βοοειδών
Κίντζιος Σπυρίδων
Mary Curry
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2018
31/01/2022
70,511.74
06.0101
New Agriculture for a New Generation: Recharging Youth to Revitalize the Agriculture & Food Sector of the Greek Economy
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
29/01/2018
30/09/2018
268,793.42
34.0867
Χημική σύσταση αυγοτάραχου
Μήλιου Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
25/01/2018
24/04/2018
300.00
62.0372
"Eθνική Συμμετοχή EASME - MENTOR "
Μήλιου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
22/01/2018
21/01/2019
1,898.23
03.0051
Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου BIOACTIVE LIPIDS.
Κωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22/01/2018
31/05/2018
11,000.00
62.0380
Εθνική συμμετοχή H2020 Percal
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22/01/2018
21/01/2019
14,424.35
62.0377
Έθνική Συμμετοχή - LIFE Andros Park
Ζερβάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
22/01/2018
21/01/2019
8,148.85
62.0381
Εθνική Συμμετοχή LIFE 16 - LIFECAB
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22/01/2018
21/01/2019
11,167.82
62.0378
Εθνική Συμμετοχή H2020 AgriLink - Γεωργική γνώση
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
22/01/2018
21/01/2019
742.44
62.0375
Εθνική Συμμετοχή - Αξιολόγηση μετάβασης στην αειφορία και την έρευνα βιογενών προϊόντων - Star-Probio
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
22/01/2018
21/01/2019
0.00
62.0379
Εθνική Συμμετοχή - H2020 Magic
Σολδάτος Πέτρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
22/01/2018
21/01/2019
633.00
34.0412
Σχεδιασμός - Οργάνωση Καθοδήγηση Καλλιεργειών Οικολογικών Λαχανόκηπων στο Πάρκο Π.Ε. & Α.Α.
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/01/2018
14/01/2019
15,000.00
120.0001
Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική
Παπαφωτίου Μαρία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/01/2018
31/12/2018
79,355.00
34.0868
Χημική Ανάλυση Σιτηρεσίων
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
15/01/2018
15/06/2018
0.00
08.0201
Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows. - Αναβάθμιση και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του αζώτου στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες - CowEfficiency
Ζέρβας Γεώργιος
Mary Curry
ΖΩΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2021
26,000.00
97.0001
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΓΠΑ
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2018
31/12/2019
0.00
08.0202
Development of microalgae-based natural UV Sunscreens and Proteins as cosmeceuticals and nutraceuticals - Ανάπτυξη, με βάση τα με μικροφύκη, φυσικών UV αντιηλιακών και πρωτεϊνών ως καλλυντικά και θρεπτικά προϊόντα — AlgaeCeuticals
Λάμπρου Νικόλαος
Mary Curry
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2018
31/12/2021
0.00
61.0201
Εθνική Συμμετοχή CowEfficiency
Ζέρβας Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2021
0.00
20.1202
Έμμεσες AlgaeCeuticals
Λάμπρου Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2018
31/12/2021
0.00
20.0561
Έμμεσες 08.0061 DMC-MALVEC
Φλουρή Φωτεινή
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2021
2,975.00
61.0202
Εθνική Συμμετοχή AlgaeCeuticals
Λάμπρου Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2018
31/12/2021
0.00
02.0500
Τριπτόλεμος
Παπαδάκης Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2018
12,684.00
10.2018
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΕ ΓΠΑ 2018
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/01/2018
31/03/2019
0.00
20.0429
Φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/01/2018
31/12/2018
9,000.00
34.0413
Ενημέρωση και παροχή συμβουλών στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ΕΜΚΗ
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/01/2018
14/04/2020
15,266.00
08.0082
H2020 - Big Data to Enable Global Distribution of the Grapevine-powered Industries -Big DataGrapes - Μεγάλα Δεδομένα για την ενεργοποίηση της Παγκόσμιας Διανομής των Αμπελο-τροφοδοτούμενων Βιομηχανιών
Μπινιάρη Αικατερίνη
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2020
81,200.00
08.0200
Implementation of integrated and innovative precission agriculture management strategies to reduce the occurrence of ochratoxins along the vine value chain products: grapes, raisins/currants and wine - OchraVine Control -Εφαρμογή ολοκληρωμένων και καινοτόμων στρατηγικών διαχείρισης γεωργίας ακριβείας για τη μείωση της εμφάνισης ωχρατοξινών στην αλυσίδα αξίας στην αμπελουργία: σταφύλια, σταφίδες / σταφίδες και κρασί.
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
Mary Curry
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2018
31/12/2021
78,200.00
20.1200
Έμμεσες OchraVine Control
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2018
01/01/2018
0.00
34.0411
Evaluation of macro and micro barley trials of Athenian Brewery SA
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
21/12/2017
20/12/2019
31,490.00
34.0410
Η χρήση των γαλακτοματοποιητών στην διατροφή της τσιπούρας
Καρακατσούλη Ναυσικά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
13/12/2017
12/04/2019
9,947.16
34.0866
Έλεγχός Αποτελεσματικότητας Συσκευής Πρόληψης Προσβολών των Φοινικοειδών με Ηλ. Ρεύμα και Προσελκυστικά της εταιρείας Δακοφάκα
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
11/12/2017
31/07/2017
1,000.00
34.0864
Σύγχρονες τεχνικές φασματοσκοπίας IR στον έλεγχο της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/12/2017
31/01/2018
3,100.00
06.0086
Διαγνωστική Συσκευή Ανίχνευσης Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων B. EL.D.
Κίντζιος Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2017
31/05/2018
14,900.00
34.0409
Παροχή συμβουλών των μελών του ΑΚΣΔΕ αναφορικά την παραγωγή, διάδοση και χρήση κατάλληλου ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
09/11/2017
31/08/2020
21,650.00
06.0083
Functional expression of cytochrome P450s from Apis melifera associated with insecticide resistance - Λειτουργική έκφραση του κυτοχρώματος P450 από το Apis melifera που σχετίζεται με την αντοχή των εντομοκτόνων
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
09/11/2017
08/11/2018
44,500.00
06.0080
Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Βιοαισθητήρα για την ανίχνευση Carbendazim και Endosulfan
Κίντζιος Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2017
31/01/2018
0.00
06.0080
Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Βιοαισθητήρα για την ανίχνευση Carbendazim και Endosulfan
Κίντζιος Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2017
31/01/2018
0.00
20.0583
Έμμεσες -PANACEA
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2017
31/10/2020
0.00
101.0001
INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Κουτίνας Απόστολος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2017
31/10/2020
0.00
08.0083
Η2020 - A thematic network to desigh the penetration Pathof Non-food Agricultural Crops into European Agriculture - Θεματικό δίκτυο για τον σχεδιασμό του οδικού χάρτη για την επιτυχημένη διείσδυση των μη-τροφικών φυτών στην ευρωπαϊκή γεωργία -PANACEA
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2017
31/10/2020
223,162.50
62.0383
Εθνική Συμμετοχή- PANACEA
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2017
31/10/2020
0.00
08.0084
Η2020 - Εργαλείο διάγνωσης της νόσου των χοίρων στο πεδίο - Swine diseases field diagnostics tool -SWINOSTICS
Μπόσης Ιωάννης
Horizon 2020
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2017
30/04/2021
299,037.50
87.0003
Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υποέργο 3.
Παπαδάκης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2017
31/10/2018
0.00
87.0004
Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υποέργο 4.
Παπαδάκης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2017
31/10/2018
0.00
34.0405
Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων εναντίον του μύκητα Penicillium sp. σε εσπεριδοειδή
Τζάμος Σωτήριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2017
31/12/2017
4,454.00
96.0001
Interreg - Developing Identity ON Yield, SOil and Site – DIONYSOS - Ανάπτυξη ταυτότητας σχετικά με την απόδοση, το έδαφος και την τοποθεσία
Κοτσερίδης Γεώργιος
INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2017
31/10/2019
21,141.83
91.0012
Βελτιστοποίηση και μελέτη της βιοτεχνολογίας παραγωγής διολών από ακατέργαστη γλυκερόλη και μελάσσα. 1η προκήρυξη ΥΔ ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/11/2017
30/04/2018
10,800.00
20.0584
Έμμμεσες -SWINOSTICS
Μπόσης Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2017
31/10/2020
6,000.00
62.0384
Εθνική Συμμετοχή -SWINOSTICS
Μπόσης Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2017
31/10/2020
0.00
33.0244
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βιώσιμης Γεωργικής Ανασυγκρότησης του Δήμου Ανάφης
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2017
31/12/2018
7,500.00
03.0100
TEDxAUAthensGrowth
Παπακωνσταντίνου Αιμιλία
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2017
31/12/2018
6,000.00
06.0082
Scientific support in research, development and application of feed additives in animal nutrition.
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2017
31/12/2018
28,600.00
06.0084
Συμπεριφορά καταναλωτή σε οικονομικά πειράματα εργαστηρίου - Reading
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
20/10/2017
20/01/2019
1,200.00
94.0001
ERASMUS Climate change in agriculture - Κλιματική Αλλαγή στην Γεωργία
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/10/2017
14/10/2020
140,944.00
92.0001
Erasmus+ SFARM - Sustainable Farming - Βιώσιμη γεωργία
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/10/2017
14/10/2020
96,045.00
34.0404
Μελέτη προτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων
Πολίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/10/2017
15/10/2018
0.00
41.0003
NEXT DESTINATION BALKANS: AGRITOURISM LANDSCAPES DEVELOPMENT-- Επόμενος προορισμός Βαλκάνια: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/10/2017
14/10/2020
13,981.00
41.0002
FOSTERING ACADEMIA-INDUSTRY COLLABORATIΟΝ ΙΝ FOOD SAFETY AND QUALITY (FOODGA)
Μασούρας Θεοφύλακτος
Erasmus +
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/10/2017
14/10/2020
15,254.00
94.0001
ERASMUS Climate change in agriculture - Κλιματική Αλλαγή στην Γεωργία
Μπιζέλης Ιωσήφ
Erasmus +
ΖΩΙΚΗΣ
15/10/2017
14/10/2020
154,434.00
92.0001
Erasmus+ SFARM - Sustainable Farming - Βιώσιμη γεωργία
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
15/10/2017
14/10/2020
120,045.00
34.0404
Μελέτη προτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων
Πολίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
15/10/2017
15/10/2018
24,500.00
06.0081
Περαιτέρω μελέτη επί της παρουσίας και εποχικής διακύμανσης των κουνουπιών (Diptera: Culicidae) σε περιοχή της Λεμεσού - Προτάσεις διαχείρισης του προβλήματος
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
12/10/2017
11/10/2018
30,000.00
61.0001
COFASP Integrated MultiTrophic Aquaculture for EFFiciency and Environmental ConservaTion (IMTA-EFFECT, Id 1976) - Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια για Αποτελεσματικότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος
Μήλιου Ελένη
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
10/10/2017
28/02/2019
24,636.00
34.0863
Αειφορία στην παραγωγή τροφίμων και διατροφή: Αξιοποίηση παραπροϊόντων επεξεργασίας τροφίμων για ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας
Καψοκεφάλου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/10/2017
09/10/2018
0.00
32.0017
Μελέτη της υδροπονικής καλλιέργειας χορτονομών για την κτηνοτροφία των νησιών του Αιγαίου
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
04/10/2017
15/11/2017
0.00
32.0017
Μελέτη της υδροπονικής καλλιέργειας χορτονομών για την κτηνοτροφία των νησιών του Αιγαίου
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
04/10/2017
15/11/2017
0.00
34.0408
Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Βλάχος Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
02/10/2017
31/08/2018
0.00
34.0406
Επιστημονική επιμέλεια των πρακτικών του Συνεδρίου European Seminar on Extension (and) Education (ESEE2017) και διάδοση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του Συνεδρίου
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
02/10/2017
01/07/2018
11,007.20
04.0404
"Κύκλος μαθημάτων δια βίου μάθησης σε θέματα ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Διεργασιών Συσκευασίας Τροφίμων", αποκλειστικά προς στελέχη επιχειρήσεων και ελευθέρους επαγγελματίες κ λοιπούς ενδιαφερόμενους του χώρου
Καναβούρας Αντώνιος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/10/2017
31/12/2017
0.00
90.0001
Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/10/2017
31/12/2018
119,600.00
90.0001
Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/10/2017
31/12/2018
184,600.00
04.0404
"Κύκλος μαθημάτων δια βίου μάθησης σε θέματα ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Διεργασιών Συσκευασίας Τροφίμων", αποκλειστικά προς στελέχη επιχειρήσεων και ελευθέρους επαγγελματίες κ λοιπούς ενδιαφερόμενους του χώρου
Καναβούρας Αντώνιος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2017
31/12/2017
0.00
34.0407
Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Ανιγόζανθου (Anigozanthos humilis Anigozanthos flavidus) μέσω μικροπολλαπλασιασμών
Παπαφωτίου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2017
31/12/2018
5,215.00
34.0403
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων σε πληθυσμούς Echinochloa spp. και Cyperus difforms
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/09/2017
19/09/2018
13,000.00
34.0403
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων σε πληθυσμούς Echinochloa spp. και Cyperus difforms
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/09/2017
19/09/2018
20,918.32
34.0862
Επίδραση του Erger στη διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών ακτινιδιάς, στην παραγωγή και στα καρπολογικά χαρακτηριστικά
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
04/09/2017
03/11/2017
0.00
34.0862
Επίδραση του Erger στη διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών ακτινιδιάς, στην παραγωγή και στα καρπολογικά χαρακτηριστικά
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/09/2017
03/11/2017
0.00
06.0079
Functional expression of cytochrome P450s associated with insecticide resistance - Λειτουργική έκφραση του κυτοχρώματος P450 που σχετίζεται με αντίσταση εντομοκτόνου
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2018
30,000.00
34.0396
Εξέταση Δειγμάτων ασθενών φυτών φυτωρίου
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2018
5,000.00
06.0077
Evaluation of novel mushroom spawn developed on alternative (non-grain) substrates
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
28/02/2019
29,800.00
93.0001
Interreg FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών clusters
Μπιλάλης Δημήτριος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2019
110,378.00
08.0077
LIFE Andros Park Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations - LIFE Πάρκο Άνδρου Διατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Άνδρου που ενσωματώνει κοινωνικοοικονομικούς προβληματισμούς
Ζερβάκης Γεώργιος
LIFE
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
30/09/2021
0.00
34.0396
Εξέταση Δειγμάτων ασθενών φυτών φυτωρίου
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2017
31/08/2018
5,000.00
06.0079
Functional expression of cytochrome P450s associated with insecticide resistance - Λειτουργική έκφραση του κυτοχρώματος P450 που σχετίζεται με αντίσταση εντομοκτόνου
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2017
31/08/2018
52,950.00
93.0001
Interreg FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών clusters
Μπιλάλης Δημήτριος
INTERREG V-A GREECE BALKAN MED
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2017
31/08/2019
163,073.48
61.0002
Demonstration of dry fermentation and optimization of biogas technology for rural communities in the MENA region
Μανωλάκος Δημήτριος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2017
01/09/2020
0.00
06.0077
Evaluation of novel mushroom spawn developed on alternative (non-grain) substrates
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2017
28/02/2019
45,189.00
08.0077
LIFE Andros Park Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations - LIFE Πάρκο Άνδρου Διατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Άνδρου που ενσωματώνει κοινωνικοοικονομικούς προβληματισμούς
Ζερβάκης Γεώργιος
LIFE
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2017
30/09/2021
116,000.00
91.0008
Γονίδια παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae: Μοριακή διερεύνηση και προσδιορισμός του ρόλου τους στην αλληλεπίδραση με το φυτό ξενιστή - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/07/2019
0.00
91.0003
Enzybiotics: Ανάπτυξη, μελέτη και χαρακτηρισμός νέων καινοτόμων ενζυμικών μορίων με αντιμικροβιακή δράση - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2020
0.00
91.0004
Η επίδραση της επιγενετικής κληρονομικότητας στην βιολογική αντιμετώπιση του μύκητα Verticillium dahliae - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/03/2019
0.00
91.0009
Βιοτεχνολογική παραγωγή μικροβιακών ελαίων με χρήση ελαιογόνων ζυμών με χρήση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/11/2017
0.00
91.0010
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντομομεταδιδόμενων ασθενειών σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, με έμφαση τον έλεγχο των διαβιβαστών : το προσφυγικό μεταναστευτικό παράδειγμα της Ελλάδας. - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
0.00
91.0011
Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών Ετερογενών Τροφίμων που περιέχουν Υγρά και Στερεά Προϊόντα. 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
0.00
91.0002
Πρότυπα ποικιλότητας, βιοπαρακολούθηση και διατήρηση της χλωρίδας των Ιονίων Νήσων - Τα ενδημικά είδη της Ζακύνθου - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/06/2019
0.00
91.0005
Μοριακή ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας εντόμων υγειονομικής σημασίας και εχθρών καλλιεργειών στα εντομοκτόνα - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
0.00
91.0007
Μελέτη φαινομένου επαγωγής ληθάργου κυττάρων Listeria monocytogenes σε φαινοτυπικό και μοριακό επίπεδο - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
0.00
91.0001
Ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων για το γρήγορο προσδιορισμό του χημειότυπου και της αυθεντικότητας κελυφωτών φιστικιών (Pistacia vera) και φιστικελαίου.- 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/11/2019
0.00
91.0011
Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών Ετερογενών Τροφίμων που περιέχουν Υγρά και Στερεά Προϊόντα. 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
11,700.00
91.0003
Enzybiotics: Ανάπτυξη, μελέτη και χαρακτηρισμός νέων καινοτόμων ενζυμικών μορίων με αντιμικροβιακή δράση - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2020
11,700.00
91.0007
Μελέτη φαινομένου επαγωγής ληθάργου κυττάρων Listeria monocytogenes σε φαινοτυπικό και μοριακό επίπεδο - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
11,700.00
91.0009
Βιοτεχνολογική παραγωγή μικροβιακών ελαίων με χρήση ελαιογόνων ζυμών με χρήση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/04/2018
4,500.00
91.0008
Γονίδια παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae: Μοριακή διερεύνηση και προσδιορισμός του ρόλου τους στην αλληλεπίδραση με το φυτό ξενιστή - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/07/2019
11,700.00
91.0004
Η επίδραση της επιγενετικής κληρονομικότητας στην βιολογική αντιμετώπιση του μύκητα Verticillium dahliae - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/03/2019
11,700.00
91.0005
Μοριακή ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας εντόμων υγειονομικής σημασίας και εχθρών καλλιεργειών στα εντομοκτόνα - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
11,700.00
91.0001
Ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων για το γρήγορο προσδιορισμό του χημειότυπου και της αυθεντικότητας κελυφωτών φιστικιών (Pistacia vera) και φιστικελαίου.- 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/11/2019
11,700.00
91.0002
Πρότυπα ποικιλότητας, βιοπαρακολούθηση και διατήρηση της χλωρίδας των Ιονίων Νήσων - Τα ενδημικά είδη της Ζακύνθου - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/06/2019
11,700.00
91.0010
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντομομεταδιδόμενων ασθενειών σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, με έμφαση τον έλεγχο των διαβιβαστών : το προσφυγικό μεταναστευτικό παράδειγμα της Ελλάδας. - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
11,700.00
32.0016
Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της διατροφικής επισφάλειας στην επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις συστάσεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ωφελουμένων
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/08/2017
03/05/2018
19,960.00
32.0016
Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της διατροφικής επισφάλειας στην επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις συστάσεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ωφελουμένων
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/08/2017
03/05/2018
19,960.00
32.0015
Καθορισμούς των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/08/2017
30/11/2017
29,700.00
34.0402
Εκχώρηση άδειας παραγωγής CAROBITES στην CRETACAROB
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2017
31/07/2027
0.00
34.0402
Εκχώρηση άδειας παραγωγής CAROBITES στην CRETACAROB
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2017
31/07/2027
0.00
32.0015
Καθορισμούς των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/08/2017
30/11/2017
38,942.33
32.0014
Παροχή τεχνικής στήριξης για την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας εκλογής γεωργικού ελκυστήρα για το (υπο)μέτρο 4.1 του ΠΑΑ
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
26/07/2017
25/09/2017
9,100.00
261.0957
Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας παραγωγής βιολογικού πετρελαίου (βιοντήζελ), με τη χρήση μικροβιακής και χημικής τεχνολογίας
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/07/2017
17/07/2021
0.00
34.0860
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ολικού χρόνου προστασίας εντομοκτόνου σκευάσματος
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
15/07/2017
15/09/2017
1,250.00
34.0401
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σκευασμάτων φυσικών ουσιών επί της απωθητικής δράσης τους σε κουνούπια
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
15/07/2017
14/11/2017
6,400.00
34.0860
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ολικού χρόνου προστασίας εντομοκτόνου σκευάσματος
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/07/2017
15/09/2017
1,250.00
34.0401
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σκευασμάτων φυσικών ουσιών επί της απωθητικής δράσης τους σε κουνούπια
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/07/2017
14/11/2017
11,114.00
34.0400
Εκτίμηση των γεωυδραυλικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων των κοινοτήτων Ferden, Kippel και Willer Νότιας Ελβετίας
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
12/07/2017
10/12/2017
22,580.65
34.0400
Εκτίμηση των γεωυδραυλικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων των κοινοτήτων Ferden, Kippel και Willer Νότιας Ελβετίας
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
12/07/2017
10/12/2017
22,580.65
06.0078
Expert opinion for pesticide (insecticide) formulation stability issues
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
10/07/2017
30/10/2017
4,000.00
06.0078
Expert opinion for pesticide (insecticide) formulation stability issues
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/07/2017
30/10/2017
7,480.00
08.0081
LIFE 16 Biogas and digestate with controlled ammonia content by a virtuous biowaste cycle with integrated bio&chemical processes - LIFECAB
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/07/2017
30/06/2020
162,433.95
08.0081
LIFE 16 Biogas and digestate with controlled ammonia content by a virtuous biowaste cycle with integrated bio&chemical processes - LIFECAB
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/07/2017
30/06/2020
225,433.95
20.0580
Παράλληλο-Δημιουργία βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή χημικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών χρήσεων στερεών και αστικών "PERCAL"
Κουτίνας Απόστολος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/07/2017
30/06/2020
36,383.40
20.0580
Παράλληλο-Δημιουργία βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή χημικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών χρήσεων στερεών και αστικών "PERCAL"
Κουτίνας Απόστολος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/07/2017
30/06/2020
43,383.40
08.0079
Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunity-MAGIC
Σολδάτος Πέτρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/07/2017
30/06/2021
166,250.00
34.0861
Διερεύνηση και δημιουργία ομάδων γ. εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της Interamerican στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
15/06/2017
15/10/2017
0.00
34.0861
Διερεύνηση και δημιουργία ομάδων γ. εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της Interamerican στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
15/06/2017
15/10/2017
0.00
32.0013
Παροχή Ποιοτικών Στατιστικών Στοιχείων για την Αλιεία και Γεωργία, Δασοπονία-Συνεργεία μεταξύ LUCAS και Εθνικών συστημάτων
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
02/06/2017
28/02/2018
24,000.00
32.0013
Παροχή Ποιοτικών Στατιστικών Στοιχείων για την Αλιεία και Γεωργία, Δασοπονία-Συνεργεία μεταξύ LUCAS και Εθνικών συστημάτων
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
02/06/2017
28/02/2018
36,205.66
08.0073
TOMRES- Α NOVEL AND INTEGRATED APPROACH ΤΟ INCREASE MULTIPLE AND COMBINED STRESS TOLERANCE ΙΝ PLANTS USING ΤΟΜΑΤΟ AS ΜODEL
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/06/2017
31/12/2020
343,497.83
20.0578
Γεωργική γνώση: Συνδέοντας γεωργούς, συμβούλους και ερευνητές για την προαγωγή της καινοτομίας
Κουτσούλη Παναγιώτα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/06/2017
31/05/2021
11,700.00
20.0573
EMMEΣEΣ ΔAΠANEΣ TOMRES- Μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της αντοχής της τομάτας σε πολλαπλές και συνδυασμένης καταπονήσεις
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/06/2017
31/12/2020
0.00
07.0428
ΔΩΡΕΕΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ Γ.Π.Α."
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/06/2017
31/05/2019
25,000.00
34.0858
Ταξινομική και φυλογενετική μελέτη συλλογών αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/06/2017
31/05/2018
1,400.00
62.0373
EΘNIKH ΣYMMETOXH TOMRES- A NOVEL AND IN
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2017
31/12/2020
0.00
07.0427
Εξωστρέφεια και προβολή δράσεων του ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
01/06/2017
31/05/2019
6,200.00
34.0395
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών αγωγού αερίου TAP
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/06/2017
30/11/2017
12,750.00
20.0573
EMMEΣEΣ ΔAΠANEΣ TOMRES- Μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της αντοχής της τομάτας σε πολλαπλές και συνδυασμένης καταπονήσεις
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/06/2017
31/12/2020
9,000.00
07.0427
Εξωστρέφεια και προβολή δράσεων του ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/06/2017
31/05/2019
13,317.67
62.0373
Εθνική Συμμετοχή TOMRES- A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/06/2017
21/01/2019
1,575.11
34.0858
Ταξινομική και φυλογενετική μελέτη συλλογών αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/06/2017
31/05/2018
2,327.20
08.0078
Γεωργική γνώση: Συνδέοντας γεωργούς, συμβούλους και ερευνητές για την προαγωγή της καινοτομίας
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/06/2017
30/05/2021
223,117.56
34.0395
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών αγωγού αερίου TAP
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/06/2017
30/11/2017
9,750.00
07.0428
ΔΩΡΕΕΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ Γ.Π.Α."
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/06/2017
31/05/2019
39,930.00
08.0073
TOMRES- Α NOVEL AND INTEGRATED APPROACH ΤΟ INCREASE MULTIPLE AND COMBINED STRESS TOLERANCE ΙΝ PLANTS USING ΤΟΜΑΤΟ AS ΜODEL
Σάββας Δημήτριος
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/06/2017
31/12/2020
396,437.83
34.0859
Χημικές ανάλυση δειγμάτων μηδικής
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/05/2017
05/03/2019
1,100.00
34.0399
Ανάλυση για τον καθορισμό του πληθυσμού των κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) σε δείγματα εδάφους από θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγουριού.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
31/05/2017
31/12/2017
0.00
34.0859
Χημικές ανάλυση δειγμάτων μηδικής
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
31/05/2017
05/03/2019
1,100.00
34.0399
Ανάλυση για τον καθορισμό του πληθυσμού των κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) σε δείγματα εδάφους από θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγουριού.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
31/05/2017
31/12/2017
0.00
06.0073
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
18/05/2017
31/07/2017
7,500.00
06.0073
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
18/05/2017
31/07/2017
7,500.00
06.0075
IPM approaches against Lolium spp. in Greece
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/05/2017
30/04/2019
26,330.00
34.0397
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALOSULFURON METHYL ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/05/2017
09/05/2018
10,000.00
34.0397
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALOSULFURON METHYL ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/05/2017
09/05/2018
15,395.77
34.0398
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 2.4-DB ΕΝΑΝΤΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ.
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/05/2017
05/03/2018
15,797.00
08.0076
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling 2.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2017
31/10/2017
67,500.00
20.0575
ΕΜΜΕΣΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ STAR PROBIO.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/05/2017
30/04/2020
37,480.80
20.0576
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastrucure and Services for Simulation and Modelling 2
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2017
31/10/2017
4,725.00
08.0075
Η2020- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ STAN PROBIO
Μπριασούλης Δημήτριος
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2017
30/04/2020
630,338.38
20.0575
ΕΜΜΕΣΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ STAR PROBIO.
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2017
30/04/2020
44,787.08
20.0576
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastrucure and Services for Simulation and Modelling 2
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2017
31/10/2017
7,615.00
08.0076
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling 2.
Παπαδάκης Γεώργιος
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2017
31/10/2018
93,432.53
06.0071
AΞIOΛOΓHΣH ΦYTOΠPOΣTATEYTIKΩN ΣKEYAΣMATΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ SUSARIUM OXYSPOSUM
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
20/04/2017
31/07/2018
30,000.00
06.0071
AΞIOΛOΓHΣH ΦYTOΠPOΣTATEYTIKΩN ΣKEYAΣMATΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ SUSARIUM OXYSPOSUM
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/04/2017
31/07/2018
30,000.00
06.0070
PUBLICATION OF DATA PERTAINING POST MORTEM EXAMINATION AND HISTOLOGY OF BIRD CARCASSES COLLECTED FOLLOWING THE APPPLICATION OF THE ORGANOPHOSPHATE
Μπαλάσκας Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
10/04/2017
10/09/2017
6,500.00
32.0012
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/04/2017
10/06/2017
8,000.00
04.0402
DIGITAL MARKETING SEO KAI KOINΩNIKA ΔIKΤΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITE/ESHOP ME ΞΟΟΜΛΑ
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10/04/2017
09/04/2018
0.00
32.0012
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/04/2017
10/06/2017
8,000.00
06.0070
PUBLICATION OF DATA PERTAINING POST MORTEM EXAMINATION AND HISTOLOGY OF BIRD CARCASSES COLLECTED FOLLOWING THE APPPLICATION OF THE ORGANOPHOSPHATE
Μπαλάσκας Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
10/04/2017
10/09/2017
6,500.00
04.0402
DIGITAL MARKETING SEO KAI KOINΩNIKA ΔIKΤΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITE/ESHOP ME JOOMLA
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΑΛΛΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
10/04/2017
09/04/2018
0.00
04.0401
BAΣIKH EKΠAIΔEYΣH KAI EΠIXEIPHMATIKOTHTΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Χαριζάνης Πασχάλης
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
01/04/2017
15/05/2018
0.00
06.0069
ΣYNEPΓAΣIA THΣ ΣYΛΛOΓHΣ ACADC & DUPONT DANISCO
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/04/2017
31/03/2018
20,000.00
08.0074
TRUE- TRANSITION PATHS ΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/04/2017
31/03/2021
312,525.00
20.0574
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ TRUE- TRANSITION PATHSΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE. Μονοπάτια μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας ψυχανθών.
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/04/2017
31/03/2021
21,875.00
08.0075
Η2020- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ STAN PROBIO
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/04/2017
31/03/2020
535,440.00
62.0374
EΘNIKH ΣYMMETOXH TRUE- TRANSITION PATHS
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/04/2017
31/03/2021
0.00
04.0401
BAΣIKH EKΠAIΔEYΣH KAI EΠIXEIPHMATIKOTHTΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Χαριζάνης Πασχάλης
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2017
15/05/2018
0.00
06.0069
ΣYNEPΓAΣIA THΣ ΣYΛΛOΓHΣ ACADC & DUPONT DANISCO
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/04/2017
31/03/2018
20,000.00
08.0074
TRUE- TRANSITION PATHS ΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE
Σάββας Δημήτριος
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2017
31/03/2021
352,225.00
34.0857
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ κ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/04/2017
31/03/2018
3,032.59
06.0059
LICENSE AGREEMENT ΓΠA EΛKE-DUPONT NUTRICION BIOSCIENCES APS
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/04/2017
31/03/2024
18,000.00
20.0574
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ TRUE- TRANSITION PATHSΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE. Μονοπάτια μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας ψυχανθών.
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2017
31/03/2021
27,475.00
62.0374
Εθνική Συμμετοχή TRUE-TRANSITION PATHS ΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2017
31/03/2021
1,596.20
06.0068
XAPAKTHPIΣMOΣ ΣHMANTIKΩN BIOΔEIKTΩN ΠOY ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/03/2017
31/03/2018
15,703.00
06.0068
XAPAKTHPIΣMOΣ ΣHMANTIKΩN BIOΔEIKTΩN ΠOY ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
31/03/2017
31/03/2018
15,703.00
06.0067
YΛOΠOIHΣH EΓKATAΣTAΣHΣ "EYΛOΓHMENH AΦPIΚΗ" ΤΟΥ ABOUBAKAR FOFANA ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΣ DOCUMENTA 14
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
30/03/2017
30/07/2017
28,480.00
06.0067
YΛOΠOIHΣH EΓKATAΣTAΣHΣ "EYΛOΓHMENH AΦPIΚΗ" ΤΟΥ ABOUBAKAR FOFANA ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΣ DOCUMENTA 14
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
30/03/2017
30/07/2017
28,480.00
33.0243
ΠEIPAMATIKH ANAΠTYΞH KAI EΦAPMOΓH OIKOΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .GR4110002
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
22/03/2017
21/09/2020
533,800.00
34.0390
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
13/03/2017
12/03/2018
19,000.00
34.0390
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
13/03/2017
12/03/2018
19,000.00
34.0855
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
10/03/2017
09/05/2017
1,200.00
34.0855
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/03/2017
09/05/2017
1,200.00
34.0393
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ AZOSPIR ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
06/03/2017
05/03/2019
4,033.00
33.0243
ΠEIPAMATIKH ANAΠTYΞH KAI EΦAPMOΓH OIKOΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .GR4110002
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
06/03/2017
05/03/2019
400,000.00
34.0393
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ AZOSPIR ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
06/03/2017
05/03/2019
6,195.29
34.0394
ΔIEPEYNHΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ AΞIOΠOIHΣHΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΜΠΟΣΤ)
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/03/2017
28/02/2018
7,000.00
08.0072
Blue Career Centre Of Eastern Mediterranean and Black Sea
Μήλιου Ελένη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2017
28/02/2019
76,809.00
32.0008
Ο Πρωτογενής τομέας στην περίοδο της Κρίσης. ΟΠΣΑΑ:0000533645
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/03/2017
28/01/2018
0.00
32.0008
Ο Πρωτογενής τομέας στην περίοδο της Κρίσης. ΟΠΣΑΑ:0000533645
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2017
28/02/2018
25,836.42
08.0072
Blue Career Centre Of Eastern Mediterranean and Black Sea
Μήλιου Ελένη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ
01/03/2017
28/02/2019
107,120.76
34.0394
ΔIEPEYNHΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ AΞIOΠOIHΣHΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΜΠΟΣΤ)
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/03/2017
28/02/2018
12,000.00
34.0391
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALAUXIFEN-ΜΕΤHYL ΣΕ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/02/2017
19/02/2018
22,500.00
34.0391
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALAUXIFEN-ΜΕΤHYL ΣΕ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/02/2017
19/02/2018
22,559.81
34.0854
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO3632
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
15/02/2017
14/02/2018
1,800.00
34.0854
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO3632
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/02/2017
14/02/2018
2,348.85
06.0072
METAΦPAΣH BIBΛIOY AΠO THN ΓEPMANIKH
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
10/02/2017
30/09/2017
10,000.00
34.0389
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/02/2017
09/06/2017
20,553.06
06.0072
METAΦPAΣH BIBΛIOY AΠO THN ΓEPMANIKH
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
10/02/2017
30/09/2017
10,000.00
34.0389
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/02/2017
09/06/2017
21,629.53
20.0086
ΣYΓKΛIΣH TΩN ENΔOΓENΩN KAI EΞΩΓENΩN (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ) ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2017
31/01/2019
0.00
34.0388
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITAΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITA
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/02/2017
31/01/2018
64,245.97
34.0388
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITAΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITA
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2017
30/04/2018
104,849.42
20.0259
MEΛETH KAI AΞIOΠOIHΣH THΣ XΛΩPIΔIKHΣ BIΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/02/2017
31/01/2020
74,959.19
20.0086
ΣYΓKΛIΣH TΩN ENΔOΓENΩN KAI EΞΩΓENΩN (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ) ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2017
31/01/2019
0.00
32.0011
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
26/01/2017
31/10/2017
4,900.00
32.0011
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
26/01/2017
31/10/2017
4,900.00
34.0387
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟ ΤΟΥ TAP(TRANSADRIATIC PIPELIN PROJECΤ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 κ 3 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
20/01/2017
19/11/2017
5,000.00
03.0009
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Καλύβας Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
20/01/2017
31/12/2017
10,000.00
34.0387
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ TAP(TRANSADRIATIC PIPELIN PROJECΤ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 κ 3 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
Παπανικολάου Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
20/01/2017
19/11/2017
6,870.00
03.0009
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Καλύβας Διονύσιος
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
20/01/2017
31/12/2017
15,350.80
32.0010
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
18/01/2017
17/01/2018
50,398.00
32.0010
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
18/01/2017
17/01/2018
74,196.00
08.0071
Tranformation of Greek eGoc Services ti eIDAS Crossborder services
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
02/01/2017
01/01/2018
73,097.88
62.0371
Εθνική Συμμετοχή eIDAS 08.0071
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
02/01/2017
21/01/2019
0.00
62.0367
EΘNIKH ΣYMMETOXH-EΦAPMOΓH TEXNOΛOΓIΩN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
20.0568
Διαδίκτυο φρούτων 2020
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2020
21,708.75
62.0369
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΦOPHTH MIKPOΓPAΦIA EΞY
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
31/12/2018
0.00
62.0370
EΘNIKH ΣYMMETOXH-OIKOΔOMΩNTAΣ MIA ΔIAΔP
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
34.0853
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/01/2017
31/12/2017
3,000.00
20.0567
Τεχνολογίες Διαδικτυακών παιχνιδιών Έξυπνης Γεωργίας.
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
30/06/2019
24,259.38
08.0069
Φορητή Μικρογραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιότητας των τροφίμων-PhasmaFOOF
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
31/12/2020
261,750.00
62.0368
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΔIΔYKTIO ΦPOYTΩN 2021
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
03/12/2020
0.00
08.0067
Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών για εκπαίδευση επεγγελματιών στην Έξυπνη Γεωργία
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
30/06/2017
346,562.50
08.0068
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 2020
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2020
310,125.00
32.0009
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/01/2017
20/02/2017
5,000.00
89.0001
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β -στο πλαίσιο της πράξης "Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού"
Τρίγκας Παναγιώτης
ΕΟΧ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2017
20,000.00
20.0570
EMMEΣEΣ-OIKOΔOMΩNTAΣ MIA ΔIAΔPAΣTIKH KOIΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΩΝ - Agri-Demo-FtF
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
20.0320
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κουτίνας Απόστολος
01/01/2017
31/03/2021
0.00
06.0064
ΡΗΙ CLASS GLUTATHIONE TRANSFERASE AS ΜΟLECULAR TARGET OF MULTIPLE-HERBICIBE RESISTANCE: DEVELOPMENT NOVEL STRATEGIES FOR WEED MANAGEMENT
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/01/2017
31/12/2017
0.00
03.0008
11ο ΔIEΘNEΣ YΔPOΓEΩΛOΓIKO ΣYNEΔPIO
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2018
15,000.00
08.0080
Η2020 PERCAL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κουτίνας Απόστολος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/01/2017
30/06/2020
251,436.60
08.0070
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΩΝ
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2017
140,539.28
62.0368
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΔIΔYKTIO ΦPOYTΩN 2021
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
21/01/2019
0.00
61.0200
Εθνική Συμμετοχή OchraVine Control
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
ΑΛΛΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2020
0.00
98.0001
OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της υγείας.
Ηλιόπουλος Ηλίας
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/01/2020
0.00
32.0009
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2017
20/02/2017
5,000.00
08.0067
Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών για εκπαίδευση επεγγελματιών στην Έξυπνη Γεωργία / Appllying GAming TEchnologies for training profesionals in Smart Farming - GATES
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
30/06/2017
493,479.96
62.0369
Εθνική Συμμετοχή - Φορητή Μικροφραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιότητας των τροφίμων - Portable photonic miniaturised smart system for on the -spot food quality sensing
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
21/01/2019
2,657.68
62.0370
Εθνική Συμμετοχή - Οικοδομώντας μια διαδραστική κοινότητα Γεωργικών Επιδείξεων: ενισχύοντας τη μάθηση μεταξύ γεωργών
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
21/01/2019
1,841.24
08.0069
Φορητή Μικρογραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιότητας των τροφίμων-PhasmaFOOD/ Portable photonic miniaturized start system for on the spot food quality sensing PhasmaFOOD
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
31/12/2020
289,336.32
34.0853
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2017
3,000.00
20.0568
Διαδίκτυο φρούτων 2020
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
31/12/2020
27,508.75
03.0008
11ο ΔIEΘNEΣ YΔPOΓEΩΛOΓIKO ΣYNEΔPIO
Σταμάτης Γεώργιος
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
31/12/2018
15,000.00
08.0080
Η2020 PERCAL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κουτίνας Απόστολος
Horizon 2020
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
30/06/2020
310,436.60
99.0001
Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2018
0.00
20.0567
Τεχνολογίες Διαδικτυακών παιχνιδιών Έξυπνης Γεωργίας.
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
30/06/2019
40,159.38
20.0320
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κουτίνας Απόστολος
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
31/03/2021
29,290.00
89.0001
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β -στο πλαίσιο της πράξης "Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού"
Τρίγκας Παναγιώτης
ΕΟΧ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2017
20,000.00
08.0068
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 2020
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
31/12/2020
331,804.06
20.0570
EMMEΣEΣ-OIKOΔOMΩNTAΣ MIA ΔIAΔPAΣTIKH KOIΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΩΝ - Agri-Demo-FtF
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2019
5,700.00
06.0064
ΡΗΙ CLASS GLUTATHIONE TRANSFERASE AS ΜΟLECULAR TARGET OF MULTIPLE-HERBICIBE RESISTANCE: DEVELOPMENT NOVEL STRATEGIES FOR WEED MANAGEMENT
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/01/2017
31/12/2017
2,503.00
61.0102
Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)
Αλιφέρης Κωνσταντίνος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2020
11,521.00
08.0070
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΩΝ
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2017
190,591.24
62.0367
Εθνική Συμμετοχή- Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών Έξυπνης Γεωργίας
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/01/2017
21/01/2019
0.00
100.0001
Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)».
Αλιφέρης Κωνσταντίνος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2019
0.00
34.0852
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥΣ
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
13/12/2016
30/04/2017
3,500.00
34.0852
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥΣ
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
13/12/2016
30/04/2017
3,500.00
34.0384
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
07/12/2016
30/11/2017
10,000.00
34.0384
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/12/2016
30/11/2017
10,000.00
08.0066
CONSUMER ENERGY EFFICIENCY DECISION ΜΑΚING - CONSEED.
Σκούρτος Μιχαήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0066
ANAΠTYΞH ΔIAMOPΦΩΣH ANAΛYΣH EΛEΓXOY THΣ
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/12/2016
30/11/2017
170,600.00
20.0566
ΕΜΜΕΣΕΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0062
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ LYSIGEM ΚΑΙ/Η METASMART
Τσιπλάκου Ελένη
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/12/2016
30/05/2017
13,050.00
34.0851
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΚΙΣΤΟ
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/12/2016
31/10/2017
1,200.00
06.0047
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/12/2016
31/08/2018
58,950.30
62.0366
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN ΓIA THN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0047
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
01/12/2016
31/08/2018
58,950.30
34.0851
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΚΙΣΤΟ
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/12/2016
31/10/2017
1,200.00
06.0062
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ LYSIGEM ΚΑΙ/Η METASMART
Τσιπλάκου Ελένη
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
01/12/2016
30/05/2017
16,555.00
08.0066
Λήψη Αποφάσεων για την Ενεργειακή Απόδοση των Καταναλωτών -CONSUMER ENERGY EFFICIENCY DECISION ΜΑΚING - CONSEED.
Ζωγραφάκης Σταύρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/12/2016
30/11/2019
162,276.28
62.0366
Εθνική Συμμετοχή - Λήψη Αποφάσεων για την Ενεργειακή Απόδοση των Καταναλωτών - Consumer Energy Efficiency Decision Making - CONSEED
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/12/2016
21/01/2019
1,980.00
20.0566
ΕΜΜΕΣΕΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0066
ANAΠTYΞH ΔIAMOPΦΩΣH ANAΛYΣH EΛEΓXOY THΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2016
30/11/2017
13,699.25
34.0385
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
28/11/2016
27/11/2017
9,170.00
34.0385
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
28/11/2016
27/11/2017
9,170.00
32.0007
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16/11/2016
15/04/2017
2,000.00
32.0007
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
16/11/2016
15/04/2017
3,265.00
06.0063
ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ANOPHELES ΦΟΡΕΩΝ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ATSB ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
15/11/2016
31/12/2017
15,000.00
06.0063
ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ANOPHELES ΦΟΡΕΩΝ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ATSB ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/11/2016
31/12/2017
24,686.00
34.0850
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ANIMAL MEDICAL CENTER
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
03/11/2016
02/11/2017
3,000.00
34.0850
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ANIMAL MEDICAL CENTER
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
03/11/2016
02/11/2017
3,000.00
20.0095
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/11/2016
30/03/2017
0.00
41.0001
UPDATEST-TRIANING PROFESSIONALS AND STUDENTS ΟΝ NEW TECHNOLOGIES FOR ΤΗΕ FOOD SECTOR
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/11/2016
30/10/2016
0.00
08.0064
LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
01/11/2021
0.00
34.0383
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
0.00
41.0002
FOSTERING ACADEMIA-INDUSTRY COLLABORATIΟΝ ΙΝ FOOD SAFETY AND QUALITY (FOODGA)
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/11/2016
30/10/2016
0.00
34.0386
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2016
30/04/2017
20,000.00
42.0001
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ERASMUS.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2016
31/10/2016
123,812.80
34.0382
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
738.96
34.0848
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΤΥΠΟΥ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/11/2016
31/03/2017
0.00
42.0001
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ERASMUS.
Παπαδάκης Γεώργιος
Erasmus +
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2016
31/10/2019
158,155.60
34.0848
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΤΥΠΟΥ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/11/2016
31/03/2017
0.00
34.0383
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
1,914.16
34.0386
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2016
30/04/2017
20,000.00
20.0095
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Λαζαρίδης Παναγιώτης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/11/2016
30/03/2017
0.00
34.0382
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
5,738.96
41.0001
UPDATEST-TRΑΙNING PROFESSIONALS AND STUDENTS ΟΝ NEW TECHNOLOGIES FOR ΤΗΕ FOOD SECTOR
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2016
31/10/2019
14,134.06
04.0083
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
26/10/2016
26/01/2017
0.00
03.0007
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΠΑ ΠΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Μπουράνης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
26/10/2016
31/12/2017
0.00
04.0083
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
26/10/2016
26/01/2017
0.00
34.0847
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Κωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
19/10/2016
19/10/2018
520.00
34.0380
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παππάς Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
18/10/2016
18/06/2017
9,350.00
34.0380
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παππάς Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
18/10/2016
18/06/2017
9,350.00
34.0381
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ CYHALOFOP ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/10/2016
10/10/2017
3,582.20
34.0381
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ CYHALOFOP ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/10/2016
10/10/2017
3,582.20
34.0378
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/10/2016
05/10/2018
0.00
34.0378
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
05/10/2016
05/10/2018
365.33
34.0375
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
04/10/2016
03/07/2016
0.00
34.0375
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
04/10/2016
03/07/2017
0.00
34.0849
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/10/2016
31/07/2017
0.00
33.0229
ANAΠTYΞH ENIAIOY ΣYΣTHMATOΣ ΓEΩΠΛHPOΦOPIAKΩN EΔAΦOΛOΓIKΩN ΔEΔOMENΩN κ OPIOΘETHΣH AΓPOTIKΩN ZΩNΩN THΣ XΩPAΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
03/10/2016
30/04/2016
31,856.68
34.0849
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/10/2016
31/07/2017
0.00
20.0563
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/10/2016
30/09/2016
0.00
08.0063
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/10/2016
30/09/2020
0.00
20.0084
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/06/2018
0.00
20.0085
Εφαρμογή Σύγρχονων Αναλυτικών Τεχνικών Πρόβλεψης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων, ΣΤΟΠ
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/10/2019
25,732.06
08.0063
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2016
30/09/2020
42,100.00
20.0084
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/06/2018
10,298.71
04.0303
ΣEIPA KYKΛOY MAΘHMATΩN ΔIA BIOY MAΘHΣHΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Καναβούρας Αντώνιος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
20/12/2016
0.00
20.0563
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/10/2016
30/09/2016
4,700.00
20.0085
Εφαρμογή Σύγρχονων Αναλυτικών Τεχνικών Πρόβλεψης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων, ΣΤΟΠ
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/10/2019
37,732.06
88.0001
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/10/2016
30/09/2017
0.00
06.0061
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΝΙΘΙΑ
Κομινάκης Αντώνιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
27/09/2016
27/09/2019
0.00
06.0061
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΝΙΘΙΑ
Κομινάκης Αντώνιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
27/09/2016
27/09/2019
5,500.00
20.0099
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Σιδερίδης Αλεξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21/09/2016
21/09/2018
0.00
07.0023
ΔΩΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
21/09/2016
20/09/2019
0.00
07.0023
ΔΩΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
21/09/2016
20/09/2019
0.00
20.0099
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Σιδερίδης Αλεξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
21/09/2016
21/09/2018
0.00
06.0060
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ TUTA ABSOLUTA ΣΤΟ INDOXACARB
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
16/09/2016
31/12/2017
0.00
06.0060
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ TUTA ABSOLUTA ΣΤΟ INDOXACARB
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
16/09/2016
31/12/2017
0.00
32.0006
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-13
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
15/09/2016
30/12/2017
0.00
32.0006
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-13
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
15/09/2016
30/12/2017
0.00
04.0082
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/09/2016
31/12/2016
0.00
08.0065
LIFE ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2016
31/08/2020
0.00
39.0001
ERASMUS REAL SKILLS "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2016
31/08/2019
0.00
08.0065
LIFE ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ
01/09/2016
31/08/2020
85,128.41
39.0001
ERASMUS REAL SKILLS "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2016
31/08/2019
12,775.00
08.0064
LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ
01/09/2016
28/02/2020
29,500.00
04.0082
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καναβούρας Αντώνιος
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2016
31/12/2016
0.00
34.0844
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΆΘΕ ΣΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/07/2016
30/09/2018
0.00
34.0844
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΆΘΕ ΣΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
30/07/2016
30/09/2018
0.00
34.0374
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΛΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
Καρακατσούλη Ναυσικά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/07/2016
05/05/2017
0.00
34.0374
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΛΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
Καρακατσούλη Ναυσικά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
05/07/2016
05/05/2017
0.00
33.0240
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
30/06/2017
0.00
34.0379
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ MELOIDOGYNE SPP
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
30/06/2017
0.00
34.0376
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ (MELOIDOGYNE)
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
31/12/2016
7,118.72
34.0373
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/07/2016
30/06/2018
0.00
06.0057
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ERGER ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
01/07/2016
28/07/2017
0.00
34.0379
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ MELOIDOGYNE SPP
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2016
30/06/2017
0.00
34.0376
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ (MELOIDOGYNE)
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2016
31/12/2016
7,118.72
06.0057
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ERGER ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2016
28/07/2017
0.00
33.0240
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2016
30/06/2017
6,400.00
34.0373
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2016
30/06/2018
0.00
34.0846
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΒΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
30/06/2016
30/06/2017
0.00
34.0846
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΒΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
30/06/2016
30/06/2017
0.00
34.0845
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
29/06/2016
28/12/2016
0.00
06.0058
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-ΖΥΡΙΧΗΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
27/06/2016
19/12/2016
0.00
06.0058
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-ΖΥΡΙΧΗΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
27/06/2016
19/12/2016
0.00
62.0355
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CLIMATREE.
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0325
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LIFE FOOTPRINT
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
23/06/2016
31/12/2017
8,046.46
62.0353
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SUFISA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0352
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ iSQAPER
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0361
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MALVEC.
Φλουρή Φωτεινή
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0363
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LUPINUS MUTAHILIS
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0351
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FATIMA.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
-604.78
62.0359
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0323
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROLEGUME
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0326
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SMARTBEES
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0356
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROPEAN AGRICULTURAL KNOWLEDGE.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0350
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AGRISPIN.
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0354
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BEFORE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
635.76
62.0358
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SALSA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0362
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑPOLLO.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0326
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SMARTBEES
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
14,150.46
62.0353
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SUFISA,
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
3,246.46
62.0325
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LIFE FOOTPRINT
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
23/06/2016
21/01/2019
31,970.95
62.0359
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ.
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
21/01/2019
2,427.85
62.0361
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MALVEC.
Φλουρή Φωτεινή
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
133.48
62.0362
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑPOLLO.
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0350
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AGRISPIN
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
2,809.55
62.0354
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BEFORE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
21/01/2019
635.76
62.0358
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SALSA
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
1,908.80
62.0356
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROPEAN AGRICULTURAL KNOWLEDGE.
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
0.00
62.0323
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROLEGUME
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
44,695.46
62.0351
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FATIMA.
Δέρκας Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
3,031.66
62.0355
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CLIMATREE.
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
23/06/2016
21/01/2019
35,919.88
62.0352
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ iSQAPER.
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/06/2016
21/09/2019
1,464.27
62.0363
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LUPINUS MUTAHILIS
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/06/2016
21/09/2019
2,047.28
34.0377
ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Βόντας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
20/06/2016
31/12/2017
2,867.29
34.0377
ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Βόντας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/06/2016
31/12/2017
31,674.84
34.0366
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
16/06/2016
15/09/2017
13,683.54
34.0366
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
16/06/2016
15/09/2017
18,358.54
04.0067
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ΟΝ LANDSCAΡΕ & URBAN HORTICULTURE
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
13/06/2016
20/07/2016
0.00
04.0067
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ΟΝ LANDSCAΡΕ & URBAN HORTICULTURE
Παπαφωτίου Μαρία
ΦΥΤΙΚΗΣ
13/06/2016
20/07/2016
0.00
06.0055
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΟΥΜΙΟΥ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
10/06/2016
29/07/2016
0.00
04.0219
6 ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO TOΠIOY & AΣTIKHΣ ΓEΩΓΙΑΣ
Παπαφωτίου Μαρία
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/06/2016
15/07/2016
0.00
06.0055
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΟΥΜΙΟΥ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
10/06/2016
29/07/2016
0.00
34.0371
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ...
Παπαστυλιανού-Παπασωτηρίου Θηρεσία-Παναγιώτα
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
08/06/2016
08/04/2017
0.00
34.0371
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
Παπαστυλιανού-Παπασωτηρίου Θηρεσία-Παναγιώτα
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/06/2016
08/04/2017
0.00
34.0372
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ELBISCO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/06/2016
31/05/2018
0.00
34.0372
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ELBISCO
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/06/2016
31/05/2018
10,000.00
04.0302
EKΠAIΔEYΣH ΣE ΘEMATA GIS XΩPIKHΣ ANAΛYΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Καλύβας Διονύσιος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/06/2016
31/07/2016
0.00
34.0841
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ "ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ"
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/05/2016
31/12/2016
0.00
34.0842
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
30/05/2016
30/05/2018
0.00
34.0841
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ "ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ"
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
30/05/2016
31/12/2016
0.00
34.0842
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
30/05/2016
30/05/2018
0.00
85.0008
Υποέργο 8 Φράσεις Διμερών Σχέσεων -Μέτρο Β "Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην ¨κοινότητα" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
10,066.70
85.0004
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 100KWp στο δώμα της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2016
0.00
85.0003
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ¨ΥΠΟΕΡΓΟ 3
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
85.0006
ΠAPOXH YΠHPEΣIΩN EΞEIΔIKEYMENΩN YΠHPEΣIΩN YΠOΣTHPIΞHΣ ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH ΠAPAKOΛOYΘHΣH, THN EKΠAIΔEYΣH, THN ΔIAXYΣHKAI THN EYAIΣΘHTOΠOIHΣH TΩN AΠOTEΛEΣMΑΤΩΝ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2016
1,000.00
85.0005
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
85.0006
ΠAPOXH YΠHPEΣIΩN EΞEIΔIKEYMENΩN YΠHPEΣIΩN YΠOΣTHPIΞHΣ ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH ΠAPAKOΛOYΘHΣH, THN EKΠAIΔEYΣH, THN ΔIAXYΣHKAI THN EYAIΣΘHTOΠOIHΣH TΩN AΠOTEΛEΣMΑΤΩΝ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2016
30/04/2017
1,000.00
85.0003
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ¨ΥΠΟΕΡΓΟ 3
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
85.0005
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
85.0004
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 100KWp στο δώμα της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2016
30/04/2016
0.00
85.0008
Υποέργο 8 Φράσεις Διμερών Σχέσεων -Μέτρο Β "Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην ¨κοινότητα" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2016
30/04/2017
10,066.70
34.0368
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AVAIL ΦΩΣΦΟΡΟΥ & NYTRISPHERE ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
27/05/2016
27/11/2017
0.00
34.0368
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AVAIL ΦΩΣΦΟΡΟΥ & NYTRISPHERE ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
27/05/2016
27/11/2017
0.00
06.0053
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CIRSIUM ARVERSE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/05/2016
15/10/2017
0.00
06.0056
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΔΑΦΟΓΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
15/05/2016
15/05/2017
0.00
06.0053
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CIRSIUM ARVERSE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ.
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/05/2016
15/10/2017
0.00
06.0056
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΔΑΦΟΓΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/05/2016
15/05/2017
0.00
33.0239
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ, ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑ)ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/05/2016
10/05/2016
0.00
33.0239
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ, ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑ)ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/05/2016
10/05/2016
0.00
34.0369
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
09/05/2016
08/05/2017
0.00
34.0367
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "NATURA2000
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
09/05/2016
31/12/2016
0.00
34.0369
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
09/05/2016
08/05/2017
0.00
06.0054
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
05/05/2016
30/06/2017
5,555.80
06.0054
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
05/05/2016
30/06/2017
5,555.80
08.0062
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2016
30/04/2016
0.00
04.0081
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Καλύβας Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/05/2016
31/12/2016
8,000.00
04.0081
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Καλύβας Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2016
31/12/2016
8,000.00
08.0062
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/05/2016
28/02/2019
45,470.00
34.0840
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
22/04/2016
22/10/2016
0.00
34.0363
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ κ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
22/04/2016
22/04/2017
0.00
34.0363
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ κ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
22/04/2016
22/04/2017
0.00
34.0840
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
22/04/2016
22/10/2016
0.00
06.0051
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΜΙΔΑ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
21/04/2016
21/07/2017
0.00
06.0051
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΜΙΔΑ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
21/04/2016
21/07/2017
0.00
06.0052
ΚΑΠΕ ΒΕΡΝΤΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/04/2016
15/12/2016
0.00
34.0370
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
15/04/2016
31/10/2017
0.00
06.0052
ΚΑΠΕ ΒΕΡΝΤΕ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
15/04/2016
15/12/2016
0.00
34.0370
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/04/2016
31/10/2017
0.00
34.0365
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SULFOGROW ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ.
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
13/04/2016
13/04/2018
0.00
34.0365
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SULFOGROW ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ.
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
13/04/2016
13/04/2018
7,340.00
34.0360
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2016
31/03/2017
0.00
06.0050
ASSESMENT OF SELECTED MUSHROOM CULTIVATΙΟΝ PARAMETERS OF SYLVAN's PLEUROTUS STRAINS Vs HIGH PERFORMANING HYBRIDS DEVELOPED ΒΥ AUA-MRG
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/04/2016
30/06/2017
0.00
87.0002
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ MIS50000646
Παπαδάκης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
01/04/2016
31/10/2017
0.00
06.0050
ASSESMENT OF SELECTED MUSHROOM CULTIVATΙΟΝ PARAMETERS OF SYLVAN's PLEUROTUS STRAINS Vs HIGH PERFORMANING HYBRIDS DEVELOPED ΒΥ AUA-MRG
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/04/2016
30/06/2017
1,200.00
08.0058
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETS: ΤΗΕ ROLΕ OF SMALL AND FAMILY FARMS ΙΝ FOOD AND NUTRITION SECURITY
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/04/2016
30/03/2020
0.00
34.0360
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2016
31/03/2017
1,703.00
87.0001
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ MIS50000646
Παπαδάκης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2016
31/10/2017
128,800.00
34.0359
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ DIOFARM ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
18/03/2016
31/12/2016
0.00
34.0359
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ DIOFARM ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
18/03/2016
31/12/2016
0.00
34.0358
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΗΧΙΑΡΙΚΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ VIGNA UNQUICULATA SPBSP.SESQUIPEDALIS
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
17/03/2016
30/10/2016
0.00
34.0358
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΗΧΙΑΡΙΚΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ VIGNA UNQUICULATA SPBSP.SESQUIPEDALIS
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
17/03/2016
30/10/2016
0.00
34.0835
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
15/03/2016
15/04/2016
0.00
34.0835
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/03/2016
15/04/2016
0.00
34.0834
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΟ CROP ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
09/03/2016
15/12/2016
0.00
34.0834
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΟ CROP ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
09/03/2016
15/12/2016
0.00
34.0364
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΤΗΣ ICL FERTILIZERS, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/03/2016
30/11/2016
6,028.37
06.0049
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2016
31/08/2016
0.00
34.0361
MIKPOBIOΛOΓIKOΣ EΛEΓXOΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN "ΦΛΩPIΔHΣ AEBEK".
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2016
01/03/2018
0.00
06.0049
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
Κίντζιος Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2016
31/08/2016
1,494.00
08.0056
EUROPEAN AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SSTEMS AKIS TOWARDS INNOVATION-DRIVEN RESEARCH IN SMART FARMING TECHNOLOGY
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/03/2016
31/08/2018
345,853.40
34.0837
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ERGER ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/03/2016
31/12/2016
0.00
34.0361
MIKPOBIOΛOΓIKOΣ EΛEΓXOΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN "ΦΛΩPIΔHΣ AEBEK".
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2016
01/03/2018
18,300.00
34.0364
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΤΗΣ ICL FERTILIZERS, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/03/2016
30/11/2016
6,028.37
34.0362
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 6F3313 ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
25/02/2016
24/02/2017
0.00
34.0362
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 6F3313 ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
25/02/2016
24/02/2017
0.00
34.0832
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/02/2016
05/02/2019
0.00
34.0832
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
05/02/2016
05/02/2019
0.00
34.0355
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
04/02/2016
04/02/2017
0.00
34.0833
ΓΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΒΟΥΡΝΙΑΣ Ν. ΛΗΜΝΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
04/02/2016
31/12/2016
0.00
20.0428
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
04/02/2016
31/12/2017
0.00
20.0426
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
04/02/2016
31/03/2016
0.00
20.0427
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/02/2016
31/12/2017
0.00
34.0355
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
04/02/2016
04/02/2017
0.00
20.0426
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/02/2016
31/03/2016
0.00
34.0833
ΓΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΒΟΥΡΝΙΑΣ Ν. ΛΗΜΝΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
04/02/2016
31/12/2016
0.00
20.0428
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/02/2016
31/12/2017
25,000.00
20.0427
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/02/2016
31/12/2017
0.00
34.0357
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/02/2016
30/07/2017
4,564.00
34.0838
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/02/2016
01/02/2018
0.00
34.0836
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2016
01/02/2019
0.00
08.0061
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤ. ΕΛΟΝΟΣΙΑ
Φλουρή Φωτεινή
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2016
31/01/2020
42,500.00
34.0838
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/02/2016
01/02/2018
0.00
34.0836
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2016
01/02/2019
0.00
08.0061
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤ. ΕΛΟΝΟΣΙΑ
Φλουρή Φωτεινή
Horizon 2020
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/02/2016
31/01/2020
78,429.09
34.0357
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2016
30/07/2017
4,564.00
06.0048
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ LOLIUM SPP ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/01/2016
30/04/2018
0.00
06.0048
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ LOLIUM SPP ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/01/2016
30/04/2018
866.89
34.0356
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
15/01/2016
15/01/2017
0.00
34.0356
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/01/2016
15/01/2017
0.00
08.0059
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2019
75,868.52
20.0559
DEVELOPMENT OF MICROALGAE-BASED NOVEL HIGH ADDED VALUE PRODUCTS FOR ΤΗΕ COSMETIC AND AQUACULTURE INDUSTRY
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2016
0.00
08.0060
ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ WISE
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2016
30/12/2017
46,795.94
08.0059
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Marie Curie
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2019
114,668.52
08.0060
ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ WISE
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Erasmus +
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2016
30/12/2017
58,651.64
20.0559
DEVELOPMENT OF MICROALGAE-BASED NOVEL HIGH ADDED VALUE PRODUCTS FOR ΤΗΕ COSMETIC AND AQUACULTURE INDUSTRY
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2019
0.00
20.0558
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETSq THE ROL
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18/12/2015
17/12/2019
0.00
08.0058
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETS: ΤΗΕ ROLΕ OF SMALL AND FAMILY FARMS ΙΝ FOOD AND NUTRITION SECURITY
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18/12/2015
17/12/2019
0.00
20.0558
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETSq THE ROL
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
18/12/2015
17/12/2019
0.00
04.0301
ΠPOΓPAMMA EKΠAIΔEYTIKΩN ΣEMINAPIΩN EΞEIΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
09/12/2015
31/12/2017
0.00
04.0301
ΠPOΓPAMMA EKΠAIΔEYTIKΩN ΣEMINAPIΩN EΞEIΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
09/12/2015
31/12/2017
0.00
34.0354
EΠIΣT.YΠOΣTHPIΞH KAI KAΘOΔHΓHΣH ΓIA TH ΔIATPOΦH TΩN ΠPOBATΩN TΩN ΠAPAΓΩΓΩN THΣ ΔΩΔΩNHΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
08/12/2015
08/03/2016
6,942.00
34.0829
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΙΑΡΕΙΑ GAB HELLAS.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
07/12/2015
30/06/2017
0.00
34.0830
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
07/12/2015
31/12/2016
0.00
34.0829
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΙΑΡΕΙΑ GAB HELLAS.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/12/2015
30/06/2017
0.00
34.0830
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/12/2015
31/12/2016
0.00
34.0826
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ CO2 ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΓΗΓΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/12/2015
30/12/2016
2,000.00
08.0057
Study into Emission Mitigatiopn through Precision Agricultural Technologies Impacts Contribution
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/11/2015
22/11/2016
32,850.00
20.0557
MEΛETH TΩN ΠEPIBAΛΛONTIKΩN EΠIΠTΩΣEΩN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
23/11/2015
23/11/2016
0.00
20.0557
MEΛETH TΩN ΠEPIBAΛΛONTIKΩN EΠIΠTΩΣEΩN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
23/11/2015
23/11/2016
0.00
08.0057
Study into Emission Mitigatiopn through Precision Agricultural Technologies Impacts Contribution
Φουντάς Σπυρίδων
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/11/2015
22/11/2016
32,850.00
34.0831
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΣΤΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
11/11/2015
30/11/2016
3,500.00
34.0831
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΣΤΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
11/11/2015
30/11/2016
3,500.00
34.0827
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/11/2015
31/01/2016
1,320.00
34.0827
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Μπαζιώτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/11/2015
31/01/2016
1,320.00
34.0828
XHMIKEΣ ANAΛYΣEIΣ TPIΩN ΔEIΓMATΩN EΛAIOΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Α)ΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
Μαλλούχος Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2015
31/01/2016
0.00
34.0825
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΥΖΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/10/2015
14/10/2016
0.00
34.0825
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΥΖΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/10/2015
14/10/2016
0.00
32.0005
EPΓAΣIEΣ ΠEPIΓPAΦHΣ κ ΔIAΣΩΣHΣ ΓEΩPΓIKΩN ΠOIKIΛIΩN ΠPOEΛEYΣHΣ ΣKYPOY
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/10/2015
31/07/2016
10,246.39
06.0100
MYHΣH κ YΠOΣTHPIΞH THΣ NEAΣ ΓENIAΣ ΓIA THN ANAΠTYΞH TOY AΓPOΔIATPOΦIKOY TOMEA ME ΣTOXO THN ANOPΘΩΣH THΣ EΛΛHNIKHΣ OIKONOMIAΣ
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
05/10/2015
30/06/2016
357,142.85
06.0100
MYHΣH κ YΠOΣTHPIΞH THΣ NEAΣ ΓENIAΣ ΓIA THN ANAΠTYΞH TOY AΓPOΔIATPOΦIKOY TOMEA ME ΣTOXO THN ANOPΘΩΣH THΣ EΛΛHNIKHΣ OIKONOMIAΣ
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
05/10/2015
30/06/2016
357,142.85
20.0425
ΣYNTHPHΣH κ BOHΘHTIKEΣ EPΓAΣIEΣ ΣTOYΣ XΩPOYΣ ΦYΛAΞHΣ ZΩΩN TOY ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/10/2015
30/12/2015
0.00
08.0003
TEXNOΛOΓIEΣ ANAKYKΛΩΣHΣ KAI EΠANAXPHΣIMOΠOIHΣHΣ NEPOY ΣTH ΛATINIKH AMEPIKH: EKTIMHΣH, ΣYΣTHMATA YΠOΣTHPIΞHΣ AΠOΦAΣEΩN KAI EΦAPMOΣIMEΣ ΣTPATHΓIKEΣ COROADO",ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ "
20111001
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
30/09/2015
03/02/2023
Καραβίτης Χρήστος
08.0003
TEXNOΛOΓIEΣ ANAKYKΛΩΣHΣ KAI EΠANAXPHΣIMOΠOIHΣHΣ NEPOY ΣTH ΛATINIKH AMEPIKH: EKTIMHΣH, ΣYΣTHMATA YΠOΣTHPIΞHΣ AΠOΦAΣEΩN KAI EΦAPMOΣIMEΣ ΣTPATHΓIKEΣ COROADO",ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ "
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
30/09/2015
03/02/2023
Καραβίτης Χρήστος
34.0353
KATAΓPAΦH THΣ ΠAPOYΣIAΣ TOY NHMATΩΔH DITYLENCHUS DIPSACI ΣE AΓPOYΣ OI OΠOIOI KAΛΛIEPΓOYNTAI ME ΣKOPΔA ΣTHN EYPYTEPH ΠEPIOXH THΣ OPEΣTIAΔAΣ KAI ΔIENEPΓEIA
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
29/09/2015
28/09/2016
4,500.00
34.0353
KATAΓPAΦH THΣ ΠAPOYΣIAΣ TOY NHMATΩΔH DITYLENCHUS DIPSACI ΣE AΓPOYΣ OI OΠOIOI KAΛΛIEPΓOYNTAI ME ΣKOPΔA ΣTHN EYPYTEPH ΠEPIOXH THΣ OPEΣTIAΔAΣ KAI ΔIENEPΓEIA
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
29/09/2015
28/09/2016
4,500.00
06.0046
EFFICACY EVALUATION OF ATONIK ON YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF A OLIVE CULTITVAR
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
08/09/2015
08/03/2016
5,500.00
06.0044
ANAΛYΣH BIOΛOΓIKΩN ΔEIΓMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2015
31/08/2017
6,765.00
34.0352
EPEYNA AΓOPAΣ ΓIA AΠOΔOXH KAI ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ KATANAΛΩTΩN ΓIA: TOMATA ΠΛOYΣIA ΣE BITAMINH C APΓININH ΛIKOΠENIO KAI AΣKOPBIKO OΞY
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2015
31/12/2015
169.92
34.0822
KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN ΣE XΩPIA KAI OIKIΣMOYΣ TOY TEΩΣ ΔHMOY ANΔANIAΣ THΣ MEΣΣHNIAΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/09/2015
31/05/2016
2,440.00
34.0350
ΔIEPEYNHΣH THΣ AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ EΦAPMOΓHΣ TΩN ΘPEΠTIKΩN IΣOΔYNAMΩN (MATRIX VALUES) EΠIΛEΓMENΩN ENZYMΩN ΣTHN ΔIATPOΦH TΩN OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2015
31/12/2016
9,339.84
34.0350
ΔIEPEYNHΣH THΣ AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ EΦAPMOΓHΣ TΩN ΘPEΠTIKΩN IΣOΔYNAMΩN (MATRIX VALUES) EΠIΛEΓMENΩN ENZYMΩN ΣTHN ΔIATPOΦH TΩN OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/09/2015
31/12/2016
9,339.84
34.0822
KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN ΣE XΩPIA KAI OIKIΣMOYΣ TOY TEΩΣ ΔHMOY ANΔANIAΣ THΣ MEΣΣHNIAΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2015
31/05/2016
2,440.00
06.0044
ANAΛYΣH BIOΛOΓIKΩN ΔEIΓMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2015
31/08/2017
6,765.00
34.0824
Αξιολογηση υδρολογικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τυροκομικής δαπάνης "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ"
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2015
31/12/2016
0.00
34.0821
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2015
30/11/2015
2,000.00
34.0352
EPEYNA AΓOPAΣ ΓIA AΠOΔOXH KAI ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ KATANAΛΩTΩN ΓIA: TOMATA ΠΛOYΣIA ΣE BITAMINH C APΓININH ΛIKOΠENIO KAI AΣKOPBIKO OΞY
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2015
31/12/2015
169.92
86.0001
OΛOKΛHPΩMENH MEΛETH ΠEPIBAΛΛONTOΣ KAI XAPTOΓPAΦHΣHΣ ΓIA TH BEΛTIΩΣH TΨN ΣXEΔIΩN ΔIAXEIPIΣHΣ THΣ ΛEKANHΣ AΠOPPOHΣ KAITHΣ ΠAPAKTIAΣ ZΩNHΣ TOY ΣΠEPXEIOY ΠOTAMΟΥ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΕΟΧ
ΦΥΤΙΚΗΣ
17/08/2015
30/04/2017
210,100.00
34.0351
ΔHMIOYPΓIA AΛΓOPIΘMOY EKTIMHΣH ΠAPAMETPΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
03/08/2015
18/12/2015
0.00
06.0041
AΞIOΛOΓHΣH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TOY ZIZANIOKTONOY ELORASULAMTMESOSTRIONE ΣTON APABOΣITO
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/08/2015
01/08/2016
15,000.00
06.0043
BEVERAGE CONSUMPTION HABITS AMONG EUROPEAN ADULTS: ASSOCIATION WITH TOTAL WATER INTAKE AND ENERGY INTAKE
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2015
01/08/2016
12,000.00
06.0041
AΞIOΛOΓHΣH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TOY ZIZANIOKTONOY ELORASULAMTMESOSTRIONE ΣTON APABOΣITO
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/08/2015
01/08/2016
15,000.00
06.0043
BEVERAGE CONSUMPTION HABITS AMONG EUROPEAN ADULTS: ASSOCIATION WITH TOTAL WATER INTAKE AND ENERGY INTAKE
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2015
01/08/2016
12,000.00
32.0003
MEΛETH ΓIA TON ΣTPATHΓIKO ΣXEΔIAΣMO ANAΠTYΞHΣ TOY EΛAIΩNA THΣ AMΦIΣΣAΣ KAI TΩN OMOPΩN ΠEPIOXΩN TOY ΔHMOY ΔEΛΦΩN
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
31/07/2015
30/05/2016
14,431.54
32.0003
MEΛETH ΓIA TON ΣTPATHΓIKO ΣXEΔIAΣMO ANAΠTYΞHΣ TOY EΛAIΩNA THΣ AMΦIΣΣAΣ KAI TΩN OMOPΩN ΠEPIOXΩN TOY ΔHMOY ΔEΛΦΩN
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
31/07/2015
30/05/2016
14,431.54
08.0055
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI METPHΣH THΣ ΣTPΩMATΩΣHΣ TOY ANΘPAKA ΣE ΔENΔPΩΔEIΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ KAI ΔIEYPHNΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ XPHΣIMOΠ CLIMA TREE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16/07/2015
28/06/2019
347,418.00
20.0555
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
16/07/2015
28/06/2019
0.00
08.0055
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI METPHΣH THΣ ΣTPΩMATΩΣHΣ TOY ANΘPAKA ΣE ΔENΔPΩΔEIΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ KAI ΔIEYPHNΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ XPHΣIMOΠ CLIMA TREE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ
16/07/2015
28/06/2019
416,609.40
20.0555
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
16/07/2015
28/06/2019
0.00
20.0424
ΣTATIΣTIKH ANAΛYΣH EΠEΞEPΓAΣIA KAI AΠEIKONIΣH ΔEΔOMENΩN EΛKE ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
02/07/2015
30/06/2016
6,500.00
34.0819
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΥΣΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/06/2015
30/08/2015
500.00
34.0819
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΥΣΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
30/06/2015
30/08/2015
500.00
34.0820
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
24/06/2015
30/03/2017
2,000.00
34.0820
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
24/06/2015
30/03/2017
2,000.00
34.0347
MEΛETH ΣXEΔIAΣMOY KAI ΛEITOYPΓIAΣ MONAΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/06/2015
18/06/2017
0.00
34.0347
MEΛETH ΣXEΔIAΣMOY KAI ΛEITOYPΓIAΣ MONAΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
17/06/2015
18/06/2017
0.00
34.0817
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Ο.CUMANA ΑΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/06/2015
15/10/2015
3,500.00
34.0817
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Ο.CUMANA ΑΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/06/2015
15/10/2015
3,500.00
34.0346
ΠAPAΓΩΓH 1,3-ΠPOΠANOΔIOΛHΣ ME XPHΣH AΓPIΩN ΠPOKAPYΩTIKΩN ΣTEΛEXΩN KAΘΩΣ KAI ANAΣYNΔYAΣMENΩN ΣTEΛEXΩN Ή ENZYMΩN TOY EIΔOYΣ ESCHERICHIA COLI
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/06/2015
09/01/2016
5,398.82
34.0346
ΠAPAΓΩΓH 1,3-ΠPOΠANOΔIOΛHΣ ME XPHΣH AΓPIΩN ΠPOKAPYΩTIKΩN ΣTEΛEXΩN KAΘΩΣ KAI ANAΣYNΔYAΣMENΩN ΣTEΛEXΩN Ή ENZYMΩN TOY EIΔOYΣ ESCHERICHIA COLI
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/06/2015
09/01/2016
5,398.82
06.0045
AΞIOΛOΓHΣH TΩN KINΔYNΩN THΣ KΛIMATIKHΣ AΛΛAΓHΣ
Καραβίτης Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
03/06/2015
30/08/2016
41,150.00
06.0042
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Καραβίτης Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
03/06/2015
03/07/2016
0.00
46.0001
ΠPOΓPAMMA ERASMUS+/ΔIEΘNHΣ KINHTIKOTHTA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/06/2015
30/09/2016
30,704.00
07.0022
METAΣTEΓAΣH AΞIOΠOIHΣH & EMΠΛOYTIΣMOΣ BOTANIKHΣ ΣYΛΛOΓHΣ ΓΠA
Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω
ΔΩΡΕΕΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/06/2015
30/09/2016
59,000.00
07.0022
METAΣTEΓAΣH AΞIOΠOIHΣH & EMΠΛOYTIΣMOΣ BOTANIKHΣ ΣYΛΛOΓHΣ ΓΠA
Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω
ΔΩΡΕΕΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/06/2015
30/09/2016
59,000.00
46.0001
ΠPOΓPAMMA ERASMUS+/ΔIEΘNHΣ KINHTIKOTHTA
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/06/2015
30/09/2018
67,619.00
34.0345
ΠAPAKOΛOYΘHΣH TΩN ΠΛHΘYΣMΩN TΩN ENTOMΩN TUTA ABSOLUTA & HELICOVERPA ARMIGERA ΓIA ΠPOBΛEΨH ZHMIAΣ KAI EΓKAIPH ANTIMETΩΠIΣH ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ BIOMHXANIKHΣ TOMATA
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/05/2015
28/02/2016
3,471.33
06.0040
EΠIPPOH ΠΩMATΩN DIAM ΣTA ΠOIOTIKA XAPAKTHPIΣTIKA TΩN KPAΣIΩN EΛΛHNIKΩN ΠOIKIΛIΩN
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
19/05/2015
19/01/2016
2,294.00
06.0040
EΠIPPOH ΠΩMATΩN DIAM ΣTA ΠOIOTIKA XAPAKTHPIΣTIKA TΩN KPAΣIΩN EΛΛHNIKΩN ΠOIKIΛIΩN
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
19/05/2015
19/01/2016
2,294.00
06.0039
ΠEIPAMATIKH ΔIEPEYNHΣH OPΓANIKOY KYKΛOY RANKINE
Μανωλάκος Δημήτριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
18/05/2015
30/10/2015
2,500.00
06.0038
ΔIEΞAΓΩΓH ΣYΓKEKPIMENΩN ΣEMINAPIΩN MEΛIΣΣOKOMIAΣ ΣTO YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ KYΠPOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
15/05/2015
15/07/2015
6,900.00
06.0038
ΔIEΞAΓΩΓH ΣYΓKEKPIMENΩN ΣEMINAPIΩN MEΛIΣΣOKOMIAΣ ΣTO YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ KYΠPOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/05/2015
15/07/2015
6,900.00
34.0344
EΛEΓXOΣ THΣ ΠAPOYΣIAΣ ΦYTOΠAPAΣITIKΩN NHMATΩΔΩN AΠO ΔEIΓMATA EΔAΦOYΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
11/05/2015
31/12/2015
4,758.81
32.0004
BIOΛOΓIKH KAI XHMIKH ANTIMETΩΠIΣH AΦΛATOΞINΩN ΣE KEΛYΦΩTA ΦIΣTIKIA
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
04/05/2015
04/12/2016
12,000.00
32.0004
BIOΛOΓIKH KAI XHMIKH ANTIMETΩΠIΣH AΦΛATOΞINΩN ΣE KEΛYΦΩTA ΦIΣTIKIA
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/05/2015
04/12/2016
12,000.00
20.0422
ΦYΛAΞH EPEYNHTIKΩN ΠEIPAMATΩN ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/05/2015
31/12/2016
0.00
20.0553
ΔIEPEYNHΣH THΣ BIΩΣIMOTHTAΣ THΣ ΓEΩPΓIAΣ KAI THΣ AΛIEIAΣ
Βλάχος Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
0.00
08.0053
BIΩΣIMH XPHMATOΔOTHΣH ΓIA BIΩΣIMH ΓEΩPΓIA KAI AΛIEIA (SUFISA)
Βλάχος Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
179,750.00
20.0553
ΔIEPEYNHΣH THΣ BIΩΣIMOTHTAΣ THΣ ΓEΩPΓIAΣ KAI THΣ AΛIEIAΣ
Βλάχος Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
10,726.35
20.0423
EPEYNA YΛOΠOIHΣH KAI YΠOΣTHPIΞH ΓIA THN EΠEKTAΣH ΣYΣTHMATΩN THΛEKΠAIΔEYΣHΣ EΞ AΠOΣTAΣEΩΣ KAI ΔIA BIOY MAΘHΣHΣ ΣTO ΓΠA ΣE ΔIAΔIKTYAKEΣ EΦAPMOΓEΣ ΠΛHPOΦOPIAKΩN
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/06/2016
0.00
08.0053
BIΩΣIMH XPHMATOΔOTHΣH ΓIA BIΩΣIMH ΓEΩPΓIA KAI AΛIEIA (SUFISA)
Βλάχος Γεώργιος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
224,788.62
20.0422
ΦYΛAΞH EPEYNHTIKΩN ΠEIPAMATΩN ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/05/2015
31/12/2016
0.00
04.0252
ΠPOBOΛH THΣ ΣHMAΣIAΣ TΩN EΠIΣTHMΩN TΩN ΦYTΩN
Σκαράκης Γεώργιος
ΑΛΛΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/05/2015
31/07/2015
2,800.00
08.0052
iSQAPER EKTIMHΣH ΠOIOTHTAΣ EΔAΦΩN ΣTHN EYPΩΠH κ THN KINA ΓIA ΓEΩPΓIKH ΠAPAΓΩΓH κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/04/2015
16/04/2020
215,000.00
20.0552
iSQPER ΠOIOTHTA EΔAΦOYΣ κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/04/2015
16/04/2020
21,191.99
08.0052
iSQAPER EKTIMHΣH ΠOIOTHTAΣ EΔAΦΩN ΣTHN EYPΩΠH κ THN KINA ΓIA ΓEΩPΓIKH ΠAPAΓΩΓH κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
17/04/2015
16/04/2020
232,800.00
20.0552
iSQPER ΠOIOTHTA EΔAΦOYΣ κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
17/04/2015
16/04/2020
23,191.99
34.0341
ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH THΣ KATAΣTAΣHΣ ΔIATHPHΣHΣ TOY ΦYTIKOY EIΔOYΣ KOINOTIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/04/2015
26/02/2016
18,700.00
34.0343
MEΛETH THΣ EΠIΔPAΣHΣ TOY ΠPOIONTOΣ INNOLIVE ΣE BIOXHMIKEΣ ΠAPAMETPOYΣ KAI TA ΠAPAΓΩΓIKA XAPAKTHPIΣTIKA OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/04/2015
31/12/2016
5,493.07
34.0340
EKΛEKTIKOTHTA TΩN ZIZANIOKTONΩN FLORASULAM, HALAUXIFEN-METHYL+FLORASULAM KAI 2,4-D+FLORASULAM+AMINOPYRALID ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ XEIMEPINΩN ΣITHPΩN
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/04/2015
31/03/2016
3,500.00
34.0342
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/04/2015
30/11/2016
0.00
34.0340
EKΛEKTIKOTHTA TΩN ZIZANIOKTONΩN FLORASULAM, HALAUXIFEN-METHYL+FLORASULAM KAI 2,4-D+FLORASULAM+AMINOPYRALID ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ XEIMEPINΩN ΣITHPΩN
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2015
31/03/2016
3,500.00
34.0342
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/04/2015
30/11/2016
0.00
34.0341
ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH THΣ KATAΣTAΣHΣ ΔIATHPHΣHΣ TOY ΦYTIKOY EIΔOYΣ KOINOTIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/04/2015
26/02/2016
18,700.00
34.0343
MEΛETH THΣ EΠIΔPAΣHΣ TOY ΠPOIONTOΣ INNOLIVE ΣE BIOXHMIKEΣ ΠAPAMETPOYΣ KAI TA ΠAPAΓΩΓIKA XAPAKTHPIΣTIKA OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/04/2015
31/12/2016
5,493.07
06.0036
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-APKANΣAΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
30/03/2015
30/03/2017
6,480.53
06.0036
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-APKANΣAΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
30/03/2015
30/03/2019
15,480.53
34.0339
BEΛTIΩΣH EΔΩΔIMΩN MANITAPIΩN PLEUROTUS ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΠΟΡΟΥ)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/03/2015
30/05/2015
0.00
32.0002
XΩPOΘETHΣH KAI OPΓANΩΣH MEΛIΣΣOKOMIKOY ΠAPKOY ΣTO ΔHMO XIOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
20/03/2015
30/08/2015
7,576.06
34.0815
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
20/03/2015
31/12/2015
0.00
32.0002
XΩPOΘETHΣH KAI OPΓANΩΣH MEΛIΣΣOKOMIKOY ΠAPKOY ΣTO ΔHMO XIOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/03/2015
30/08/2015
7,576.06
06.0035
NEKPOΨIA KAI IΣTOΛOΓIKH AΞIOΛOΓHΣH NEKPΩN ΠTHNΩN META THN EΦAPMOΓH TOY OPΓANOΦΩΣΦOPIKOY ΣKEYAΣMATOΣ CHLORPYRIFOS
Μπαλάσκας Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ
16/03/2015
16/10/2015
6,000.00
34.0338
AΞIOΛOΓHΣH AΠOΔEIKTIKΩN KAI ΠEIPAMATIKΩN AΓPΩN KPIΘAPIOY THΣ AΘHNAIKHΣ ZYΘOΠOIIAΣ AE
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
11/03/2015
30/09/2016
0.00
34.0334
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩN ΘEIOY TYΠOY SULFOGROW ΣE KAΛΛIEPΓEIA ΣITAPIOY ΣTON AΓPO
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
10/03/2015
10/03/2016
10,732.00
34.0334
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩN ΘEIOY TYΠOY SULFOGROW ΣE KAΛΛIEPΓEIA ΣITAPIOY ΣTON AΓPO
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/03/2015
10/03/2016
10,732.00
34.0816
AEPIOXPΩMATOΓPAΦIKH ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN AIΘEPIΩN EΛAIΩN ΠOPTOKAΛIOY
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
02/03/2015
30/10/2015
750.00
34.0816
AEPIOXPΩMATOΓPAΦIKH ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN AIΘEPIΩN EΛAIΩN ΠOPTOKAΛIOY
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02/03/2015
30/10/2015
750.00
04.0251
1ο ΣYNEΔPIO ΓEΩΓPAΦIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN KAI XΩPIKHΣ ANAΛYΣHΣ ΣTH ΓEΩPΓIA KAI ΣTO ΠEPIBAΛΛON
Καλύβας Διονύσιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/03/2015
31/10/2016
10,000.00
20.0551
BEΛTIΩΣH THΣ ΔIAXEIPIΣHΣ TΩN APΔEYΣEΩN KAI THΣ AZΩTOYXOY ΛIΠANΣHΣ ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ ME THN XPHΣH ΔOPYΦOPIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/03/2015
30/09/2018
13,016.10
20.0550
KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2015
31/08/2017
8,813.44
06.0033
ΦYΛOΓENETIKH ANAΛYΣH ΣYΛΛOΓHΣ ΣTEΛEXΩN TΩN EIΔΩN PLEUROTUS ERYNGII/P.NEBRODENSIS
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2015
30/05/2016
0.00
08.0051
FARMING TOOLS FOR EXTERNAL NUTRIENT INPUTS AND WATER MANAGEMENT (FATIMA)
Δέρκας Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/03/2015
28/02/2018
220,000.00
04.0251
1ο ΣYNEΔPIO ΓEΩΓPAΦIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN KAI XΩPIKHΣ ANAΛYΣHΣ ΣTH ΓEΩPΓIA KAI ΣTO ΠEPIBAΛΛON
Καλύβας Διονύσιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/03/2015
31/10/2016
10,000.00
20.0551
BEΛTIΩΣH THΣ ΔIAXEIPIΣHΣ TΩN APΔEYΣEΩN KAI THΣ AZΩTOYXOY ΛIΠANΣHΣ ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ ME THN XPHΣH ΔOPYΦOPIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/03/2015
30/09/2018
13,016.10
08.0051
FARMING TOOLS FOR EXTERNAL NUTRIENT INPUTS AND WATER MANAGEMENT (FATIMA)
Δέρκας Νικόλαος
Horizon 2020
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/03/2015
28/02/2018
233,918.00
06.0033
ΦYΛOΓENETIKH ANAΛYΣH ΣYΛΛOΓHΣ ΣTEΛEXΩN TΩN EIΔΩN PLEUROTUS ERYNGII/P.NEBRODENSIS
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/03/2015
30/05/2016
0.00
20.0550
KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2015
31/08/2017
14,259.70
34.0333
ANAΓNΩPIΣH KAI KATAΓPAΦH ΣHMANTIKΩN EIΔΩN XΛΩPIΔAΣ ΣE ΠEPIOXEΣ EKMETAΛΛEYΣHΣ THΣ ETAIPEIAΣ S&B ΣTH NHΣO MHΛO
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
19/02/2015
31/12/2016
30,000.00
34.0333
ANAΓNΩPIΣH KAI KATAΓPAΦH ΣHMANTIKΩN EIΔΩN XΛΩPIΔAΣ ΣE ΠEPIOXEΣ EKMETAΛΛEYΣHΣ THΣ ETAIPEIAΣ S&B ΣTH NHΣO MHΛO
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
19/02/2015
31/12/2016
30,000.00
08.0050
XΩPOΣ ΓIA KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA AGRISPIN
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
16/02/2015
15/08/2017
37,031.95
34.0336
EΠOXIKH ΔIAKYMANΣH THΣ KATANAΛΩΣHΣ TPOΦIMΩN KAI ΠOTΩN KAΘΩΣ KAI TOY TPOΠOY ZΩHΣ ΣE EΛΛHNIKEΣ OIKOΓENEIEΣ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
16/02/2015
16/12/2015
40,000.00
08.0050
XΩPOΣ ΓIA KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA AGRISPIN
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Horizon 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
16/02/2015
15/08/2017
37,031.95
34.0336
EΠOXIKH ΔIAKYMANΣH THΣ KATANAΛΩΣHΣ TPOΦIMΩN KAI ΠOTΩN KAΘΩΣ KAI TOY TPOΠOY ZΩHΣ ΣE EΛΛHNIKEΣ OIKOΓENEIEΣ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
16/02/2015
16/12/2015
40,000.00
34.0329
ANAΛYΣH ΔEΔOMENΩN ΣYNTOMOY EPΩTHMATOΛOΓIOY MEΛETHΣ GRECO
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/02/2015
15/02/2016
0.00
34.0329
ANAΛYΣH ΔEΔOMENΩN ΣYNTOMOY EPΩTHMATOΛOΓIOY MEΛETHΣ GRECO
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/02/2015
15/02/2016
0.00
34.0335
AΞIOΛOΓHΣH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN KOYKIΩN
Μπιλάλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/02/2015
30/09/2015
4,000.00
34.0818
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
03/02/2015
01/02/2016
615.00
04.0300
H KAΛΛIEPΓEIA THΣ POΔIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA.ΠPOBΛHMATA KAI ΠPOOΠTIKEΣ
Βέμμος Σταύρος
ΑΛΛΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
02/02/2015
30/06/2016
0.00
34.0814
EPΓAΣTHPIAKEΣ ΔOKIMEΣ ΣE ΔEIΓMATA ΠETPΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
02/02/2015
02/03/2015
0.00
08.0054
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTURE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2015
30/01/2019
29,478.35
20.0554
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTU
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/02/2015
31/01/2019
0.00
34.0337
ANAΛYΣEIΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ EMΠOPIKOY XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN ELBISCO
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2015
31/01/2016
10,000.00
34.0337
ANAΛYΣEIΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ EMΠOPIKOY XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN ELBISCO
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2015
31/01/2016
10,000.00
07.0021
ΠOIA ΩPA THΣ HMEPAΣ EXOYME TOYΣ XAMHΛOTEPOYΣ ΔEIKTEΣ ENYΔATΩΣEIΣ (YΠOTPOΦIA)
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2015
30/01/2016
0.00
20.0554
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTU
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/02/2015
31/01/2019
0.00
08.0054
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTURE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Marie Curie
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2015
30/01/2019
29,478.35
34.0330
METAΦPAΣH KAI EΠIMEΛEIA AΠO THN AΓΓΛIKH ΣTHN EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA TOY EΠIΣTHMONIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ 'PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY'
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/01/2015
30/06/2017
10,735.44
34.0330
METAΦPAΣH KAI EΠIMEΛEIA AΠO THN AΓΓΛIKH ΣTHN EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA TOY EΠIΣTHMONIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ 'PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY'
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/01/2015
30/06/2017
10,735.44
20.0501
ΔIAΔOΣH AΠOTEΛEΣMATΩN EPEYNHTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ KAI ENΣΩMATΩΣH TOYΣ ΣTHN EKΠAIΔEYTIKH ΔIAΔIKAΣIA
Βλάχος Γεώργιος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2015
31/12/2016
1,390.16
56.0002
YΠHPEΣIEΣ ΠPOΣBAΣHΣ ME THN XPHΣH HΛEKTPONIKHΣ KAPTAΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/01/2015
30/10/2015
0.00
06.0034
ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN MIKPOΦYKΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2015
31/12/2018
0.00
07.0020
METAΓONIΔIΩMATIKH ANAΛYΣH TOY OIKOΣYΣTHMATOΣ THΣ ΦETAΣ KAI AΠOMONΩΣH TΩN ΠPΩTΩN MIKPOBIAKΩN ΣYΣTHMATΩN AΠO TO ΠEPIBAΛΛON AYTO
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/01/2015
30/06/2016
12,000.00
07.0019
MEΛETH THΣ ANTIMIKPOBIAKHΣ KAI ANTIBIO-YMENIKHΣ ΔPAΣHΣ NANO-EΠIΣTPΩΣEΩN EΠIΦANEIΩN ENANTI ΠAΘOΓONΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
12,000.00
34.0331
EΠTAZYMO
Δροσινός Ελευθέριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
0.00
06.0034
ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN MIKPOΦYKΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2015
31/12/2018
12,001.90
07.0019
MEΛETH THΣ ANTIMIKPOBIAKHΣ KAI ANTIBIO-YMENIKHΣ ΔPAΣHΣ NANO-EΠIΣTPΩΣEΩN EΠIΦANEIΩN ENANTI ΠAΘOΓONΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
12,000.00
56.0002
YΠHPEΣIEΣ ΠPOΣBAΣHΣ ME THN XPHΣH HΛEKTPONIKHΣ KAPTAΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2015
30/10/2015
0.00
34.0331
EΠTAZYMO
Δροσινός Ελευθέριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
0.00
20.0421
KAΛYΨH ΛEITOYPΓIKΩN ANAΓKΩN BKΠ ΓΠA
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/01/2015
31/12/2015
0.00
20.0501
ΔIAΔOΣH AΠOTEΛEΣMATΩN EPEYNHTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ KAI ENΣΩMATΩΣH TOYΣ ΣTHN EKΠAIΔEYTIKH ΔIAΔIKAΣIA
Βλάχος Γεώργιος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2015
31/12/2016
1,390.16
07.0020
METAΓONIΔIΩMATIKH ANAΛYΣH TOY OIKOΣYΣTHMATOΣ THΣ ΦETAΣ KAI AΠOMONΩΣH TΩN ΠPΩTΩN MIKPOBIAKΩN ΣYΣTHMATΩN AΠO TO ΠEPIBAΛΛON AYTO
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
30/06/2016
12,000.00
06.0032
ΣYΓΓPAΦH KAI KPITIKH AΞIOΛOΓHΣH BIBΛIOΓPAΦIKHΣ ANAΣKOΠHΣHΣ ΓIA TIΣ BPAXYXPONIEΣ KAI MAKPOXPONIEΣ EΠIΔPAΣEIΣ TΩN OΛIΓOΘEPMIΔIKΩN Ή MH ΓΛYKANTIKΩN YΛΩN ΣTO ΣΩ
Παπακωνσταντίνου Αιμιλία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/12/2014
08/08/2017
6,000.00
06.0032
ΣYΓΓPAΦH KAI KPITIKH AΞIOΛOΓHΣH BIBΛIOΓPAΦIKHΣ ANAΣKOΠHΣHΣ ΓIA TIΣ BPAXYXPONIEΣ KAI MAKPOXPONIEΣ EΠIΔPAΣEIΣ TΩN OΛIΓOΘEPMIΔIKΩN Ή MH ΓΛYKANTIKΩN YΛΩN ΣTO ΣΩ
Παπακωνσταντίνου Αιμιλία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/12/2014
08/08/2017
6,000.00
20.0502
ANAΛYΣH ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2014
01/12/2018
16,278.28
34.0327
AΞIOΛOΓHΣH ΔIAΦYΛΛIKHΣ EΦAPMOΓHΣ KAIYΔPOΛIΠANΣHΣ ΣKEYAΣMATOΣ THΣ COMPO EΛΛAΣ AE ΣTHN ANAΠTYΞH ΦYTΩN AΓΓOYPIOY KAI ΦAΣOΛIOY ΣE ΔIAΦOPA EΠIΠEΔA AΛATOTHTAΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/12/2014
31/12/2015
5,000.00
04.0217
ΠMΣ BIOΛOΓIA ΣYΣTHMATΩN TOY TMHMATOΣ BIOTEXNOΛOΓIAΣ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2014
01/12/2020
12,500.00
20.0502
ANAΛYΣH ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/12/2014
01/12/2018
25,884.44
34.0327
AΞIOΛOΓHΣH ΔIAΦYΛΛIKHΣ EΦAPMOΓHΣ KAIYΔPOΛIΠANΣHΣ ΣKEYAΣMATOΣ THΣ COMPO EΛΛAΣ AE ΣTHN ANAΠTYΞH ΦYTΩN AΓΓOYPIOY KAI ΦAΣOΛIOY ΣE ΔIAΦOPA EΠIΠEΔA AΛATOTHTAΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/12/2014
31/12/2015
5,000.00
04.0065
ΠMΣ BIOΛOΓIA ΣYΣTHMATΩN TOY TMHMATOΣ BIOTEXNOΛOΓIAΣ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2014
30/11/2020
28,000.00
34.0805
ENΩΣH MIKPOΣΩMHΣ ΦYΛHΣ AΛOΓΩN ΣKYPOY
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
14/11/2014
30/11/2015
60.43
34.0805
ENΩΣH MIKPOΣΩMHΣ ΦYΛHΣ AΛOΓΩN ΣKYPOY
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
14/11/2014
30/11/2015
60.43
34.0811
EKTIMHΣH TOY ΠΛHΘYΣMOY KAI TAYTOΠOIHΣH KOMBONHMATΩΔΩN AΠO ΘEPMOKHΠIAKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/11/2014
09/05/2015
0.00
06.0031
AΞIOΛOΓHΣH BIOΛOΓIKΩN ΣKEYAΣMATΩN ENANTION EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
10/11/2014
30/06/2016
20,000.00
34.0811
EKTIMHΣH TOY ΠΛHΘYΣMOY KAI TAYTOΠOIHΣH KOMBONHMATΩΔΩN AΠO ΘEPMOKHΠIAKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/11/2014
09/05/2015
0.00
06.0031
AΞIOΛOΓHΣH BIOΛOΓIKΩN ΣKEYAΣMATΩN ENANTION EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/11/2014
30/06/2016
20,000.00
34.0326
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΘΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
30/06/2017
0.00
20.0334
AEIΦOPOΣ EKTPOΦH ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN ME ANΘEKTIKOTHTA
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
01/11/2018
56,894.48
08.0026
AEIΦOPOΣ ΔIAXEIPIΣH TΩN ANΘEKTIKΩN ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
31/10/2018
192,640.00
20.0334
AEIΦOPOΣ EKTPOΦH ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN ME ANΘEKTIKOTHTA
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2014
01/11/2018
85,154.32
34.0326
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΘΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2014
30/06/2017
0.00
08.0026
AEIΦOPOΣ ΔIAXEIPIΣH TΩN ANΘEKTIKΩN ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/11/2014
31/10/2018
196,815.00
06.0030
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
29/10/2014
29/07/2015
5,900.00
34.0813
MEΛETH TΩN ANTIOΞEIΔΩTIKΩN IΔIOTHTΩN ΔIΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙΝΩΝ,ΣΚΟΡΔΟΥ,ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
23/10/2014
23/10/2015
0.00
33.0238
H ΣHMAΣIA TOY KΛAΔOY ΔAΣOKOMIAΣ KAI YΛOTOMIAΣ KAI THΣ EΞEΛIΞEΩΣ TOY ΓIA THN EΛΛHNIKH OIKONOMIA:ΠOΛITIKEΣ KAI ΠPOOΠTIKEΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
21/10/2014
20/10/2016
43,111.38
34.0328
ANAΠTYΞH NEΩN HEALTH SNACKS ME THN TEXNOΛOΓIA EΔΩΔIMΩN MEMBPANΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21/10/2014
15/11/2015
15,000.00
33.0238
H ΣHMAΣIA TOY KΛAΔOY ΔAΣOKOMIAΣ KAI YΛOTOMIAΣ KAI THΣ EΞEΛIΞEΩΣ TOY ΓIA THN EΛΛHNIKH OIKONOMIA:ΠOΛITIKEΣ KAI ΠPOOΠTIKEΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
21/10/2014
20/10/2016
43,111.38
34.0328
ANAΠTYΞH NEΩN HEALTH SNACKS ME THN TEXNOΛOΓIA EΔΩΔIMΩN MEMBPANΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21/10/2014
15/11/2015
15,000.00
34.0325
OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH NEPOY ΣE AΣTIKA OIKIΣTIKA ΣYΓKPOTHMATA HOLISTIC
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
20/10/2014
31/07/2015
38,000.00
34.0325
OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH NEPOY ΣE AΣTIKA OIKIΣTIKA ΣYΓKPOTHMATA HOLISTIC
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
20/10/2014
31/07/2015
38,000.00
04.0066
AΓPOBIOTEXNOΛOΓIA ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
16/10/2014
15/10/2020
11,182.17
04.0218
AΓPOBIOTEXNOΛOΓIA ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ
16/10/2014
15/10/2020
18,275.99
62.0277
EΘNIKH ΣYMMETOXH 2010-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
15/10/2014
31/12/2015
12,329.60
62.0277
EΘNIKH ΣYMMETOXH 2010-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/10/2014
31/12/2015
12,329.60
33.0230
LIFE YΠHPEΣIEΣ ΔIEPEYNHΣHΣ BEΛTIΣTΩN AΓPOTIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN KAI ΠPAKTIKΩN TOY ΠPOΓPAMMATOΣ. EIΔIKOTEPA THN KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΦYT.ΠOIK. N.ANΔPOY
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
24/09/2014
30/06/2014
449.39
33.0230
LIFE YΠHPEΣIEΣ ΔIEPEYNHΣHΣ BEΛTIΣTΩN AΓPOTIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN KAI ΠPAKTIKΩN TOY ΠPOΓPAMMATOΣ. EIΔIKOTEPA THN KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΦYT.ΠOIK. N.ANΔPOY
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ
24/09/2014
30/06/2014
449.39
57.0003
ANAΠTYΞH ΔIKTYAKOY TOΠOY ΓIA TH ΔIAXEIPIΣH TΩN BAΣEΩN ΔEΔOMENΩN ΓEΩΠONIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
23/09/2014
31/10/2015
0.00
57.0003
ANAΠTYΞH ΔIKTYAKOY TOΠOY ΓIA TH ΔIAXEIPIΣH TΩN BAΣEΩN ΔEΔOMENΩN ΓEΩΠONIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
23/09/2014
31/10/2015
0.00
01.0100
TPIΠTOΛEMOΣ
Παπαδάκης Ιωάννης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
10/09/2014
31/12/2017
27,000.00
01.0100
TPIΠTOΛEMOΣ
Παπαδάκης Ιωάννης
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/09/2014
31/12/2017
28,843.35
62.0278
EΘNIKH ΣYMMETOXH (JATROMED/08.0002).
Σερελής Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/09/2014
31/12/2017
21,679.50
62.0284
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ENIVEVAL
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
34.0324
YΔPOΓEΩΛOΓIKH MEΛETH THΣ EYPYTEPHΣ ΠEPIOXHΣ ΛOYTΣA,ΣXHMATAPI-BOIΩTIAΣ ΓIA TH ΔIEPEYNHΣH TΩN YΠOΓEIΩN NEPΩN
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/05/2015
13,280.00
62.0288
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - SOPHY
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
7,891.53
62.0283
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LEDDRA 2010-2013
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
13,138.53
62.0282
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ INFRAVEC.
Βόντας Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
22/06/2017
0.00
07.0018
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2014
31/08/2017
0.00
04.0200
ΠΜΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/09/2014
31/08/2014
0.00
45.0001
ERASMUS (IKY) 2009-2013
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2014
31/08/2015
114,431.00
08.0025
ΠPAΣINA AΣTIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN ΠEPIOXΓIA TH MEIΩΣH TOT AΠOTYΠΩMATOΣ ANΘPAKAΣTON TOMEA THΣ BIOMHXANIAΣ TPOΦIMΩN(LIFE FOODPRINT LIFE13 ENV/000958)
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/09/2014
31/10/2017
0.00
62.0281
EΘNIKH ΣYMMETOXH DEVELOPMENT & DEMONSTRATION OF MANAGEMENT PLANS AGAINST THE CLIMATE CHANGE INVASIVE MOSQUITOS IN S. EUROPE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
1,340.19
62.0285
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FARMPATH
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
23,381.78
62.0291
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 KNOWLEDGE BASED BIO BASED PRODUCTS PRE-STANDARDIZATION
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
5,309.01
62.0290
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Δροσινός Ελευθέριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
6,838.82
62.0294
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ECONADAPT
Σκούρτος Μιχαήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/09/2014
31/07/2016
0.00
62.0302
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TEAP
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
20.0025
CARBON FOOTPRINT IN THE FOOD INDUSTRYSECTOR
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
01/09/2014
31/10/2017
0.00
62.0286
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AGREE ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
30/08/2015
1,132.53
62.0273
EΘNIKH ΣYMMETOXH - BIΩΣIMH XPHΣH TΩN XHMIKΩN YΠOKAΠNIΣTIKΩN ΓIA TON EΛEΓXO TΩN EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN ΣTON AΓPOTIKO TOMEA (LIFE08ENV/IT/00432)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/08/2015
1,369,234.00
62.0293
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ RANKINE.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
846.08
62.0301
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 ALGAECOM
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
6,525.79
62.0274
EΘNIKH ΣYMMETOXH Legume-supported cropping systems for Europe (Legume-Futures)
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
558.70
62.0280
ESTABLISHMENT OF IMPACT ASSESSMENT PROCEDURE AS A TOOL FOR THE SUSTAINABILITY OF AGROECOSYSTEM THE CASE OF MEDITERRANEAN OLIVE-SAGE 10
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/09/2014
22/06/2017
8,277.92
62.0287
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - PROMISE
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
785.28
62.0289
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPTIMIZATION.
Σολδάτος Πέτρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
1,934.07
62.0300
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AQUAPHAGE
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
2,197.14
62.0279
EΘNIKH ΣYMMETOXH COROADO.
Καραβίτης Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
62.0295
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPENING BIOBASED MARKETS VIA STANDARDS LABELLING AND PROCUREMENT
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
10,124.36
62.0291
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 KNOWLEDGE BASED BIO BASED PRODUCTS PRE-STANDARDIZATION
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
5,309.01
62.0299
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013
Χατζηβασιλείου Ελισσάβετ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
30/08/2015
2,461.97
04.0200
ΠΜΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Χαδιώ-Μάντζαρη Στυλιανή
ΖΩΙΚΗΣ
01/09/2014
31/08/2014
0.00
62.0274
EΘNIKH ΣYMMETOXH Legume-supported cropping systems for Europe (Legume-Futures)
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
3,280.47
62.0284
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ENIVEVAL
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
62.0272
EΘNIKH ΣYMMETOXH RURAL-INCLUSION.
Σιδερίδης Αλεξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/01/2015
0.00
62.0278
EΘNIKH ΣYMMETOXH (JATROMED/08.0002).
Σερελής Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/09/2014
21/01/2019
113,373.21
62.0288
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - SOPHY
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
7,891.53
62.0298
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 NON FOOD CROPS TO INDUSTRY SCHEMES IN EU27
Μηλιώνη Δήμητρα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
30/08/2015
0.00
62.0385
Εθνική Συμμετοχή AGROWARD
Παντέρα Αναστασία
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2014
31/12/2019
0.00
08.0025
ΠPAΣINA AΣTIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN ΠEPIOXΓIA TH MEIΩΣH TOT AΠOTYΠΩMATOΣ ANΘPAKAΣTON TOMEA THΣ BIOMHXANIAΣ TPOΦIMΩN(LIFE FOODPRINT LIFE13 ENV/000958)
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/10/2017
0.00
07.0018
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/08/2017
0.00
62.0281
EΘNIKH ΣYMMETOXH DEVELOPMENT & DEMONSTRATION OF MANAGEMENT PLANS AGAINST THE CLIMATE CHANGE INVASIVE MOSQUITOS IN S. EUROPE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
01/09/2014
21/01/2019
53,599.67
62.0290
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Δροσινός Ελευθέριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
6,838.82
62.0300
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AQUAPHAGE
Λάμπρου Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
2,197.14
62.0302
Εθνική Συμμετοχή 2010-2013 - TEAP - Traceability and early warning system for Agricultural products
Συγριμής Νίκολαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
21/01/2019
0.00
62.0285
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FARMPATH
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
23,381.78
62.0273
EΘNIKH ΣYMMETOXH - BIΩΣIMH XPHΣH TΩN XHMIKΩN YΠOKAΠNIΣTIKΩN ΓIA TON EΛEΓXO TΩN EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN ΣTON AΓPOTIKO TOMEA (LIFE08ENV/IT/00432)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/08/2015
1,369,234.00
62.0276
EΘNIKH ΣYMMETOXH - HYDROSENSE
Καμπάς Αθανάσιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/08/2015
4,029.65
62.0286
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AGREE ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
30/08/2015
1,132.53
62.0293
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ RANKINE.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
846.08
62.0295
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPENING BIOBASED MARKETS VIA STANDARDS LABELLING AND PROCUREMENT
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
21/01/2019
120,213.89
62.0297
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OBESITY GOVERNANCE
Λαζαρίδης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
30/08/2015
3,381.69
45.0001
ERASMUS (IKY) 2009-2013
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
30/09/2018
132,672.00
62.0294
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ECONADAPT
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
21/01/2019
8,838.61
62.0271
EΘNIKH ΣYMMETOXH LEAN GREEN FOOD CO5.
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
30/08/2015
19,118.89
62.0282
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ INFRAVEC.
Βόντας Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
62.0301
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 ALGAECOM
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
6,525.79
34.0324
YΔPOΓEΩΛOΓIKH MEΛETH THΣ EYPYTEPHΣ ΠEPIOXHΣ ΛOYTΣA,ΣXHMATAPI-BOIΩTIAΣ ΓIA TH ΔIEPEYNHΣH TΩN YΠOΓEIΩN NEPΩN
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/05/2015
13,280.00
62.0279
EΘNIKH ΣYMMETOXH COROADO.
Καραβίτης Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
62.0280
ESTABLISHMENT OF IMPACT ASSESSMENT PROCEDURE AS A TOOL FOR THE SUSTAINABILITY OF AGROECOSYSTEM THE CASE OF MEDITERRANEAN OLIVE-SAGE 10
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
8,277.92
62.0287
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - PROMISE
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
785.28
62.0289
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPTIMIZATION.
Σολδάτος Πέτρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
1,934.07
62.0296
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 HORTIBIOPACK
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
30/08/2015
657.58
62.0275
ΠEPIΦEPEIAKA ΔIKTYA ΓIA THN ANAΠTYΞH MIAΣ BIΩΣIMHΣ AΓOPAΣ ΓIA TH BIOENEPΓEIA ΣTHN EYPΩΠH (BIOREGIONS)
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/08/2015
2,311.89
62.0283
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LEDDRA 2010-2013
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
24,183.38
20.0025
CARBON FOOTPRINT IN THE FOOD INDUSTRYSECTOR
Κουτίνας Απόστολος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/10/2017
3,203.73
62.0292
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BRIGIΤ
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/08/2014
31/12/2017
61,030.18
62.0292
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BRIGIΤ
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2014
21/01/2019
119,872.99
34.0322
ΠAPAKOΛOYΘHΣH TΩN ΠΛHΘYΣMΩN TΩN ENTOMΩN TUTA ABSOLUTA & HELICOVERPA ARMIGERA ΓIA ΠPOBΛEΨH ZHMIAΣ KAI EΓKAIPH ANTIMETΩΠIΣH ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ BIOMHXANIKHΣ TOMA
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/07/2014
28/02/2015
10,000.00
34.0332
MEΛETH ΦYTOTEXNIKΩN ΔIAMOPΦΩΣEΩN ΣTHN ΠEPIOXH TOY ΠPOBΛHTA I - ΣEMΠO TOY OΛΠ AE ME ΣTOXO THN ANABAΘMIΣH TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Παπαφωτίου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/07/2014
28/02/2015
0.00
34.0322
ΠAPAKOΛOYΘHΣH TΩN ΠΛHΘYΣMΩN TΩN ENTOMΩN TUTA ABSOLUTA & HELICOVERPA ARMIGERA ΓIA ΠPOBΛEΨH ZHMIAΣ KAI EΓKAIPH ANTIMETΩΠIΣH ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ BIOMHXANIKHΣ TOMA
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
10/07/2014
28/02/2015
10,000.00
34.0321
ANAΛYΣH ΓIA TON ΠPOΣΔIOPIΣMO TOY ΠΛHΘYΣMOY TΩN KOMBONHMATΩΔΩN KAI TΩN KYΣTOΓONΩN NHMATΩΔΩN AΠO EΔAΦIKA ΔEIΓMATA ΘEPMOKHΠIAKΩN H YΠAIΘPIΩN KAΛΛIEPΓEIΩN
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
07/07/2014
15/12/2015
21,080.00
34.0320
AΠOMONΩΣH KAI TAYTOΠOIHΣH KOMBONHMATΩΔΩN(MELOIDOGYNE)AΠO ΘEPMOKHΠIAKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ TOMATAΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/07/2014
30/06/2015
16,500.00
34.0317
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩNΘEIOY EIΔIKOY TYΠOY ΣE ΓEΩPΓIKA ΣYΣTHMATA
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
23/06/2014
22/06/2015
5,853.00
34.0317
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩNΘEIOY EIΔIKOY TYΠOY ΣE ΓEΩPΓIKA ΣYΣTHMATA
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/06/2014
22/06/2015
5,853.00
34.0314
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΔEIKTΩN AYΘENTIKOTHTAΣ TY
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
05/06/2014
05/06/2016
0.00
34.0319
EΔAΦOANAΛYΣEIΣ KAI ΦYTOANAΛYΣEIΣ BIOΛOΓIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN Γ.Π.A.
Μουστάκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
03/06/2014
31/12/2017
3,231.17
34.0319
EΔAΦOANAΛYΣEIΣ KAI ΦYTOANAΛYΣEIΣ BIOΛOΓIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN Γ.Π.A.
Μουστάκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
03/06/2014
31/12/2017
3,231.17
34.0316
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ BIOΔIAΘEΣIMOTHTAΣ Mg ΣETEΣΣEPA ΠPOIONTA MgO,EΠIΛOΓHΣ TOY EPΓOΔOTH,ΣE ΠPOBATA
Τσιπλάκου Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/05/2014
28/02/2015
12,195.00
34.0316
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ BIOΔIAΘEΣIMOTHTAΣ Mg ΣETEΣΣEPA ΠPOIONTA MgO,EΠIΛOΓHΣ TOY EPΓOΔOTH,ΣE ΠPOBATA
Τσιπλάκου Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
31/05/2014
28/02/2015
12,195.00
34.0318
AΞIOΛOΓHΣH TOY BEΛTIΩTIKOY EΔAΦOYΣ ΓIATHN OPΘOΛOΓIKH ΔIAXEIPHΣH TOY NEPOY PHYTOGEL
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
23/05/2014
31/03/2015
10,000.00
34.0318
AΞIOΛOΓHΣH TOY BEΛTIΩTIKOY EΔAΦOYΣ ΓIATHN OPΘOΛOΓIKH ΔIAXEIPHΣH TOY NEPOY PHYTOGEL
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
23/05/2014
31/03/2015
10,000.00
07.0017
MEΛETH ΓIA TO KOINΩNIKO KEΦAΛAIO KAI THN YΓEIA KAI ΠΩΣ AYTA KAΘOPIZOYN THN ΠOIKIΛIA ΣTHN EΠIΛOΓH ΠOTΩN AΠO ENHΛIKEΣ(MEΓAΛYTEPHΣ HΛIKIAΣ)
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/05/2014
29/02/2016
4,811.28
07.0017
MEΛETH ΓIA TO KOINΩNIKO KEΦAΛAIO KAI THN YΓEIA KAI ΠΩΣ AYTA KAΘOPIZOYN THN ΠOIKIΛIA ΣTHN EΠIΛOΓH ΠOTΩN AΠO ENHΛIKEΣ(MEΓAΛYTEPHΣ HΛIKIAΣ)
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/05/2014
29/02/2016
4,811.28
06.0028
BIOΛOΓIKH ANTIMETΩΠIΣH EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
15/04/2014
15/04/2015
0.00
06.0028
BIOΛOΓIKH ANTIMETΩΠIΣH EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
15/04/2014
15/04/2015
0.00
34.0810
ΣYNTHPHΣH NΩΠΩN KAPΠΩN ΓKOTZI MΠEPPIΣ (LYCIUM BARBARUM L.)ΓIA TOYΛAXIΣTO 10 MEPEΣ META TH ΣYΓKOMIΔH TOYΣ KAI AΛΛAΓEΣ ΣE BAΣIKA ΘPEΠTIKA ΣYΣTATIKA
Τσαντίλη Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
04/04/2014
04/05/2015
2,500.00
34.0810
ΣYNTHPHΣH NΩΠΩN KAPΠΩN ΓKOTZI MΠEPPIΣ (LYCIUM BARBARUM L.)ΓIA TOYΛAXIΣTO 10 MEPEΣ META TH ΣYΓKOMIΔH TOYΣ KAI AΛΛAΓEΣ ΣE BAΣIKA ΘPEΠTIKA ΣYΣTATIKA
Τσαντίλη Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
04/04/2014
04/05/2015
2,500.00
34.0313
ANAΔEIΞH TΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN TΩN ΠAPAΔOΣIAKΩN ΠPOIONTΩN ΠAPOY
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
03/04/2014
31/12/2017
6,000.00
34.0313
ANAΔEIΞH TΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN TΩN ΠAPAΔOΣIAKΩN ΠPOIONTΩN ΠAPOY
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/04/2014
31/12/2018
7,300.00
34.0315
MEΛETH.4 EΠOΠTEIA KAI AΞIOΛOΓHΣH THΣ KATAΣTAΣHΣ ΔIATHPHΣHΣ EIΔΩN AΣΠONΔYΛΩN KOINOTIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ ΣTHN EΛΛAΔA
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
02/04/2014
01/10/2015
40,615.45
06.0029
ΣYNTHPHΣH KAI ΣYΛΛOΓH MIKPOOPΓANIΣMΩN ACA-DC
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
28/03/2014
30/09/2017
35,409.75
06.0029
ΣYNTHPHΣH KAI ΣYΛΛOΓH MIKPOOPΓANIΣMΩN ACA-DC
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
28/03/2014
30/09/2017
58,742.75
34.0312
AYTAPKHΣ KAI ΠOIOTIKH ΠAPAΓΩΓH EΓXΩPIOY ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
19/03/2014
30/06/2015
0.00
34.0323
MEΛETH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TΩN ZIZANIOKTONΩN AMINOPYRALID,ELORASULAM,NALAUXIFEN-METHYL,ELUROXYPYRMEPTYL KAI MIΓMATΩN TOYΣ ΣE ETHΣIEΣ KAI
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
17/03/2014
17/03/2015
0.00
34.0323
MEΛETH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TΩN ZIZANIOKTONΩN AMINOPYRALID,ELORASULAM,NALAUXIFEN-METHYL,ELUROXYPYRMEPTYL KAI MIΓMATΩN TOYΣ ΣE ETHΣIEΣ KAI
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
17/03/2014
17/03/2015
0.00
06.0027
MEΛETH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ AMINOPYRALIΟ, ELORASULAM,NALAUXIFEN-METHYL,ELUROXYPYRMEPTYL ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ
17/03/2014
17/03/2015
0.00
83.0001
ΣYΓXPONEΣ TEXNOΛOΓIEΣ ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON ΚΑΙ THN AEIΦOPO ΓEΩPΓIKH ANAΠTYΞH
Μάσσας Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
15/03/2014
31/12/2015
0.00
34.0310
OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPHΣH NEPOY ΣE AΣTIKA ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
12/03/2014
12/03/2016
0.00
34.0309
ΔIAΦOPOΠOIHΣH THΣ BOTANIKHΣ KAI ΓEΩΓPAΦIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ OΣΠPIΩN PHASEOLUS VULGARIS KAI PHASEOLUS COCCINEUS ME XPHΣH THΣ ΦAΣMATOΣKOΠIKHΣ TEXNIKHΣ FT-IR KAI XH
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2014
30/06/2015
49,500.00
84.0001
AΞIOΠOIHΣH AΠOPPIΠTOMENΩN AΛIEYMATΩN ΣTIΣ EΛΛHNIKEΣ ΘAΛAΣΣEΣ ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH IXΘYEΛAIOY KAI XPHΣH TOY ΓIA ΠEIPAMATIKH EKTPOΦH TΣIΠOYPAΣ KAI ΛABPAKIOY.
Μήλιου Ελένη
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2014
31/12/2015
0.00
34.0309
ΔIAΦOPOΠOIHΣH THΣ BOTANIKHΣ KAI ΓEΩΓPAΦIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ OΣΠPIΩN PHASEOLUS VULGARIS KAI PHASEOLUS COCCINEUS ME XPHΣH THΣ ΦAΣMATOΣKOΠIKHΣ TEXNIKHΣ FT-IR KAI XH
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2014
30/06/2015
49,500.00
84.0001
AΞIOΠOIHΣH AΠOPPIΠTOMENΩN AΛIEYMATΩN ΣTIΣ EΛΛHNIKEΣ ΘAΛAΣΣEΣ ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH IXΘYEΛAIOY KAI XPHΣH TOY ΓIA ΠEIPAMATIKH EKTPOΦH TΣIΠOYPAΣ KAI ΛABPAKIOY.
Μήλιου Ελένη
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ
01/03/2014
31/12/2015
0.00
20.0420
EPEYNA KAI MEΛETH,ΣTHN EKΠAIΔEYΣH EΞ'AΠOΣTAΣEΩΣ KAI ΔIA BIOY MAΘHΣHΣ,ΣE ΣYΣTHMATA THΛEKΠAIΔEYΣHΣ,OΠΩΣ KAI EΦAPMOΓEΣHΛEKTPONIKΩN YΠHPEΣIΩN,ΠΛHPOΦOPIAKΩN KA
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΦΥΤΙΚΗΣ
01/03/2014
31/07/2015
0.00
33.0233
EK TΩN ΠPOTEPΩN AΞIOΛOΓHΣH KAI ΣTPATHΓIKH ΠEPIBAΛΛONTIKH EKTIMHΣH ΓIA THN ΠPOΓPAMMATIKH ΠEPIOΔO 2014-2020
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
25/02/2014
30/09/2016
19,743.54
33.0233
EK TΩN ΠPOTEPΩN AΞIOΛOΓHΣH KAI ΣTPATHΓIKH ΠEPIBAΛΛONTIKH EKTIMHΣH ΓIA THN ΠPOΓPAMMATIKH ΠEPIOΔO 2014-2020
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
25/02/2014
30/09/2016
19,743.54
34.0311
ANAΠTYΞH MEΘOΔOΛOΓIΩN ΓIA TON ΠΛHPH ΠOIOTIKO EΛEΓXO-XAPAKTHPIΣMO BIOΔPAΣTIKΩN MOPIΩN TΩN EΞAIPETIKA ΠAPΘENΩN EΛAIOΛAΔΩN KAI EΠITPAΠEZIΩN EΛAIΩN,ME TH XPHΣH
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
24/02/2014
23/06/2015
30,450.00
82.0001
ΣYΓXPONEΣ TAΣEIΣ ΣTHN EΠIΣTHMH TΩN TPOΦIMΩN KAI TH ΔIATPOΦH TOY ANΘPΩΠOY
Δροσινός Ελευθέριος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
24/02/2014
31/08/2015
0.00
34.0311
ANAΠTYΞH MEΘOΔOΛOΓIΩN ΓIA TON ΠΛHPH ΠOIOTIKO EΛEΓXO-XAPAKTHPIΣMO BIOΔPAΣTIKΩN MOPIΩN TΩN EΞAIPETIKA ΠAPΘENΩN EΛAIOΛAΔΩN KAI EΠITPAΠEZIΩN EΛAIΩN,ME TH XPHΣH
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
24/02/2014
23/06/2015
30,450.00
04.0250
13o ΠANEΛΛHNIO ΣYNEΔPIO AΓPOTIKHΣ OIKONOMIAΣ-ET.AΓP.O.
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
04/02/2014
30/06/2015
0.00
78.0001
MEΛETH THΣ ΣXETIZOMENHΣ ME THN YΠOΞIA EKΦPAΣHΣ KAI TOY BIOXHMIKOY POΛOY ΓONIΔIΩN ΠOY EMΠΛEKONTAI ΣTH ΣYMBIΩTIKH AZΩTOΔEΣMEYΣH ΣTA ΦYMATIA TΩN ΨYXANΘΩN
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
03.0050
ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ TΩN KATANAΛΩTΩN ΓIA A
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
01/02/2014
30/06/2015
0.00
79.0001
O POΛOΣ TOY DNAJC11 ΣTHN MITOXONΔPIAKH ΔOMH KAI ΣE MONTEΛO NEYPOMYIKHΣ AΣΘENEIAΣ ΣTO ΠONTIKI
Ντούνη Ελένη
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
78.0001
MEΛETH THΣ ΣXETIZOMENHΣ ME THN YΠOΞIA EKΦPAΣHΣ KAI TOY BIOXHMIKOY POΛOY ΓONIΔIΩN ΠOY EMΠΛEKONTAI ΣTH ΣYMBIΩTIKH AZΩTOΔEΣMEYΣH ΣTA ΦYMATIA TΩN ΨYXANΘΩN
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
79.0001
O POΛOΣ TOY DNAJC11 ΣTHN MITOXONΔPIAKH ΔOMH KAI ΣE MONTEΛO NEYPOMYIKHΣ AΣΘENEIAΣ ΣTO ΠONTIKI
Ντούνη Ελένη
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
03.0050
ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ TΩN KATANAΛΩTΩN ΓIA AΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΟΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/02/2014
30/06/2015
0.00
80.0001
DESIGN OF CATALYTIC BIOSCAVENGERS AGAINST TOXIC HERBICIDES BY RESURRECTING FUNCTIONAL ANCESTRAL ENZYMES AND DIRECTED EVOLUTION
Λάμπρου Νικόλαος
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
62.0270
ΣYΣTHMA BAΣIΣMENO ΣTH ΓNΩΣH THΣ ΘEΣHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (FRUITFLYNET)
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
31/01/2014
31/12/2015
0.00
62.0270
ΣYΣTHMA BAΣIΣMENO ΣTH ΓNΩΣH THΣ ΘEΣHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (FRUITFLYNET)
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
31/01/2014
31/12/2015
0.00
34.0307
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΓONOTYΠΩN 300 IΠΠΩN THΣ ΦYΛHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ KAI EΛEΓXOΣ ΠATPOTHTAΣ
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
28/01/2014
02/04/2015
11,000.00
34.0307
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΓONOTYΠΩN 300 IΠΠΩN THΣ ΦYΛHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ KAI EΛEΓXOΣ ΠATPOTHTAΣ
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ
28/01/2014
02/04/2015
11,000.00
34.0308
MEΛETH KAI AΞIOΛOΓHΣH ΦYTIKΩN EKXYΛIΣMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27/01/2014
27/06/2015
80,000.00
34.0308
MEΛETH KAI AΞIOΛOΓHΣH ΦYTIKΩN EKXYΛIΣMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27/01/2014
27/06/2015
80,000.00
62.0105
NEEΣ BIOΔIEPΓAΣIEΣ ΠAPAΓΩΓHΣ MIKPOBIAKΩN ΛIΠIΔIΩN XPHΣIMOΠOIΩNTAΣ AKAΘAPTH ΓΛYKEPOΛH KAI KYTTAPINOYXA ΣAKXAPA GER/2359
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20/01/2014
30/11/2015
150,000.00
62.0105
NEEΣ BIOΔIEPΓAΣIEΣ ΠAPAΓΩΓHΣ MIKPOBIAKΩN ΛIΠIΔIΩN XPHΣIMOΠOIΩNTAΣ AKAΘAPTH ΓΛYKEPOΛH KAI KYTTAPINOYXA ΣAKXAPA GER/2359
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20/01/2014
30/11/2015
150,000.00