Νομοθεσία

Οδηγός χρηματοδότησης Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Στο σχεδιασμό του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση: στην απλοποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών έργων. […]

Οδηγός χρηματοδότησης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων.

Στο σχεδιασμό του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση:

  1. στην απλοποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών έργων.
  2. στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. με τη μελέτη, αξιολόγηση, παρακολούθηση / υλοποίηση των εκπονούμενων ερευνητικών έργων.

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκρίθηκε από την Επιτροπή Έρευνας (Συνεδρία της 19ης Μαρτίου 2010) και εν συνεχεία από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία αρ. 404/30.6.2010).

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό χρηματοδότησης επιλέγοντας εδώ.

Νομοθετικό πλαίσιο

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ