Νομοθεσία

Οδηγός χρηματοδότησης Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Μπορείτε να δείτε τον οδηγό χρηματοδότησης επιλέγοντας εδώ. Νομοθετικό πλαίσιο 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) :Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: […]

Οδηγός χρηματοδότησης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό χρηματοδότησης επιλέγοντας εδώ.

Νομοθετικό πλαίσιο

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ