Νομοθεσία

Οδηγός χρηματοδότησης Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Μπορείτε να δείτε τον οδηγό χρηματοδότησης επιλέγοντας εδώ. Νομοθετικό πλαίσιο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΜΟΔΥ_ΕΛΚΕ_Β_1445_2020 ΦΕΚ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 4485/2017 : Οργάνωση και λειτουργία […]

Οδηγός χρηματοδότησης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης, αναθεωρημένος και εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος οι οποίες υπηρετούν της σύγχρονες απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό χρηματοδότησης επιλέγοντας εδώ.

Νομοθετικό πλαίσιο

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ