ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τιμολόγια με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα παρακάτω τιμολόγια. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9 KWΑΞΙΑ: 545,60 € ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.ΑΞΙΑ: 11,98 € Ο παραλήπτης των τιμολογίων είναι άγνωστος. Παρακαλούμε όποιον αφορούν τα σχετικά τιμολόγια όπως τα παραλάβει από τον κ. Χρήστο Αλεξανδράκη (τηλ. 4873), προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα […]

Κατάθεση παραστατικών δαπανών και λειτουργία του ΕΛΚΕ ΓΠΑ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουλίου 2021
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ (2ος όροφος) μέχρι τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:15 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2021 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας. Τα time sheets που θα καταθέτουν ως συνημμένα στις εντολές πληρωμής θα πρέπει να έχουν […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε απο τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ: α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/) και β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements)

Συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets και μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δελτίο Τύπου | Διαδικτυακή «Παρουσίαση και Βράβευση επιχειρηματικών σχεδίων» 1/6/2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2021
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη 1η Ιουνίου 2021 με την υποστήριξη του Χρηματιστήριου Αθηνών, με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». […]

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 I InnovInAgri

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2021
Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ  (InnovInAgri) διοργανώνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00  διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» με εισηγητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Βαβέκη, EQE qualified European Patent Attorney. Η παρουσίαση του κ. Βαβέκη θα περιέχει μια εισαγωγή στην […]

Νέες διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4782/ 2021 από 1 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Ο πρόσφατος νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36) τροποποίησε σε πολλά σημεία το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ […]

Διαδικτυακή “Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων”| 1.6.2021 | ΙnnovInAgri

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Μαΐου 2021
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σας προσκαλούν την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, στις 11:00, στην Διαδικτυακή Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του 4ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ. Το χρηματικό έπαθλο των ομάδων είναι δωρεά της εταιρείας LAMDA […]

Τιμολόγιο με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη από τον ΕΛΚΕ φάκελος με τιμολόγιο από την εταιρεία ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 07.04.2021 αξίας 11,98 €). Ο παραλήπτης του τιμολογίου είναι άγνωστος, καθώς και το εργαστήριο. Παρακαλώ όποιον αφορά το σχετικό τιμολόγιο όπως έρθει να το παραλάβει από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα και […]

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πεδίο ΕΝΤΥΠΑ έχει αναρτηθεί βίντεο για την ορθή χρήση των εντύπων μας το οποίο παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πριν από την χρήση τους. Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 22.04.2021 ως 07.05.2021 δεν θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματά σας προς εξέταση στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ έως και τη Δευτέρα 19.04.2021. Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Υπόχρεοι για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2020 & περιουσία κατά την 31.12.2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με το Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Ενημερωτικό Σημείωμα των Οργάνων Ελέγχου του Ν. 3213/2003 με ημερομηνία 05.02.2021 – είναι υποχρεωτική από πλευράς ΕΛΚΕ η ηλεκτρονική καταχώριση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Κ.Π. και Δ.Ο.Σ. 2021 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020) έως τις 28.02.2021. Στην κατάσταση υπόχρεων περιλαμβάνονται […]

Σημαντική ανακοίνωση για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (χρήση 2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Φεβρουαρίου 2021
Σας υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2020 (χρήση 2019) για τους υπόχρεους θα κλείσει την 28η Φεβρουαρίου 2021 (ν.4753/2020 αρθ. 59).   Ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Σημαντική ανακοίνωση για τις Βεβαιώσεις Κίνησης (15.02.2021 έως 28.02.2021)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Φεβρουαρίου 2021
Σε εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό των μετακινήσεων αναφορικά με την ανάσχεση του COVID-19 και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για την έκδοση Βεβαιώσεων Κίνησης για το διάστημα από 15/02/2021 έως 01/03/2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:   Προκειμένου να εκδοθούν από τον ΕΛΚΕ οι Βεβαιώσεις Κίνησης, μέσω του https://hr.apografi.gov.gr/login (σύνδεση με τους προσωπικούς […]

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανασυγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2021
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (elke.uop.gr), η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισυνάπτεται) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως τις 17/02/2021 και ώρα 14.00.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIME SHEETS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιανουαρίου 2021
Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://www.elke.aua.gr/nea-efarmogi-time-sheets/) έχει αναρτηθεί η νέα εφαρμογή φύλλων χρονοχρέωσης (time-sheets) ΕΛΚΕ-ΓΠΑ και οδηγός εφαρμογής της. Στην νέα εφαρμογή καταχωρούνται ώρες από 1/1/2021. Στην νέα εφαρμογή υπάρχουν δυνατότητας εκτύπωσης μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης ανά έργο, εκτύπωσης global time sheets ανά φυσικό πρόσωπο, παρακολούθησης των ωρών της ομάδας έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ορισμό της […]

SPECIAL NEWS: CAROBITES – Το βραβευμένο και εμπορευματοποιημένο καινοτόμο προϊόν του ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Τι είναι το Carobites; To Carobites είναι ένα υγιεινό σνακ υψηλής διατροφικής αξίας με βάση το χαρουπάλευρο και με φυσική γλυκύτητα που προέρχεται από το χαρουπόμελο. Το χαρούπι άλλωστε αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της «Μεσογειακής Διατροφής» και της ιστορικής Εθνικής κληρονομιά μας.   To Carobites αποτελεί ένα ιδανικό σνακ για το γραφείο ή το σχολείο μιας […]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ 1999

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2021
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στα μέλη ΔΕΠ που έχουν λάβει επιστολές με πράξεις προσδιορισμού οφειλής της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, για το έτος 1999. Όσοι πρόκειται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω σημεία: Οι ενστάσεις κατατίθενται εντός αποκλειστικής […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2020
Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τις προθεσμίες υποβολής δαπανών 2020, σας ενημερώνουμε ότι για τις τιμολογήσεις των προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2020 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 15η /01/2021.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Νοεμβρίου 2020
Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2020   Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ  που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2020 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος. Για τις […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Παντείου Πανεπιστημίου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.   Για περισσότερες πληροφορίες συνημμένα την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, την ΑΙΤΗΣΗ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ