ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις του ΕΛΚΕ ΓΠΑ που αφορούν την υλοποίηση των έργων σας θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του www.elke.aua.gr και όχι μέσω της υπηρεσίας all users. Οι ανακοινώσεις αυτές θα παραμένουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα για εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Από τη νέα ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα ενημερώνεστε για προσκλήσεις νέων έργων καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες. Επιπρόσθετα, θα εμπλουτιστεί με εφαρμογές που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των ερευνητικών σας προγραμμάτων και θα έχετε ταυτόχρονα μια πληρέστερη εικόνα όλων των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

 

Επίσης, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τα έντυπα (με πιστοποίηση ISO) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και όχι αυτά που έχετε στο αρχείο σας καθώς τροποποιούνται συνεχώς ανταποκρινόμενα στις διάφορες αλλαγές της νομοθεσίας. Η χρήση εντύπων παλαιότερων εκδόσεων οδηγεί σε καθυστερήσεις εξαιτίας της αντικατάστασής τους.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ