ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ανακοίνωση για ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Οκτωβρίου 2018

Μετά από επικοινωνία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ με την Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, αναμένουμε ενημέρωσή τους όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην ΚΥΑ 1069 οικ. (ΦΕΚ Β’ 3702), ώστε να αποστείλουμε πίνακα των υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2017.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2017 θα ενεργοποιηθεί με την δημοσίευση της νέας ΚΥΑ.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης, που οφείλει ο υπόχρεος να συμπληρώνει μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του, είναι ενεργοποιημένη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ https://www.pothen.gr/  .

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ