ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Σε συνέχεια των μέτρων που αποφασίστηκαν από την πολιτεία και τη διοίκηση του Ιδρύματός μας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προστασία τόσο του κοινού όσο και των εργαζομένων, σας παρακαλούμε θερμά για τα παρακάτω, αναφορικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ:

– οι επισκέψεις στο χώρο του ΕΛΚΕ μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό και να επιλέγεται η τηλεφωνική και κυρίως η ηλεκτρονική επικοινωνία με τα στελέχη (σε περίπτωση που ο υπάλληλος απουσιάζει), καθώς τα περισσότερα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτό τον τρόπο. ΟΙ ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των υπαλλήλων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση αναγκαίας παρουσίας σας παρακαλούμε να αποχωρείτε από το χώρο το συντομότερο δυνατόν.

– σκόπιμη κρίνεται η αποφυγή της προσωπικής επαφής με τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια των συνδιαλλαγών και η πιστή τήρηση των εκάστοτε ανακοινώσεων –ενημερώσεων για το θέμα.

– προτείνεται τα έγγραφα προς τον ΕΛΚΕ να συγκεντρώνονται από κάθε εργαστήριο και να κατατίθενται όλα μαζί άπαξ και από ένα άτομο για την πρωτοκόλληση τους. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει κουτί τοποθέτησης εισερχομένων στο χώρο του 2ου ορόφου που λειτουργεί το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, όπου θα πρέπει να τοποθετούνται τα έγγραφα. Δεν θα σας παρέχεται άμεσα αριθμός πρωτοκόλλου και -εφόσον επιθυμείτε να λάβετε γνώση του- μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΛΚΕ μετά την παρέλευση τριών ημερών ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων έχει ζητήσει να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και για το λόγο αυτό το προσωπικό που εργάζεται στον ΕΛΚΕ με φυσική παρουσία είναι αισθητά περιορισμένο. Παρόλα αυτά έχει υπάρξει μέριμνα ώστε οι απόντες να εργάζονται από το σπίτι στο μέτρο του δυνατού.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας και ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη σε όλους.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ