ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 1ης & 2ης/04/2020 σχετικά με τη λειτουργία του πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ διευκρινίζονται τα εξής προς αποφυγή παρερμηνειών:

Εισερχόμενα έγγραφα για πρωτοκόλληση στον ΕΛΚΕ γίνονται δεκτά με τους παρακάτω τρόπους:

Α) δια ζώσης κατάθεση, καθημερινά πλην Παρασκευής κατά τις ώρες 10.30 έως 13.15, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως έχουν περιγραφεί στις προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις (πρωτότυπες υπογραφές Επιστημονικού Υπευθύνου και δικαιούχων όπου απαιτούνται).

Β)  με ταχυδρομείο και συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, παραλήπτη τη διεύθυνση του ΕΛΚΕ και αποστολέα τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (πρωτότυπες υπογραφές Επιστημονικού Υπευθύνου και δικαιούχων όπου απαιτούνται).

Γ) μέσω του e – mail “erevna@aua.grμόνον στις περιπτώσεις που υπάρχει πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή του Επιστημονικού Υπευθύνου και των λοιπών δικαιούχων, όπου απαιτούνται.

Δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που φέρουν ψηφιοποιημένη (σκαναρισμένη) υπογραφή με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους αποστολής.

 

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας και ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη σε όλους.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ