ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρoσκλήσεων με αρ. πρωτ. 8044, 8047, 8049, 8050/28-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2018

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πρoσκλήσεων με αρ. πρωτ. 8044, 8047, 8049, 8050/28-06-2018.

Συνημμένα:

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10442/28-06-2018

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10443/28-06-2018

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10444/28-06-2018

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10445/28-06-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ