ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 με αρ. πρωτ. 23004/24-07-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Οκτωβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε για τα Οριστικά Αποτελέσματα της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23004/24-07-2019 για τα κάτωθι τμήματα:

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Βιοτεχνολογίας

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23004/24-07-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ