ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επαναπροκύρηξης Απόκτησης Ακαδημαϊκή Διδακτικής Εμπειρία 2020-2021 με αρ. πρωτ. 35871/02-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35871/02-12-2020, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ. 3318/22-01-2021 για το επιστημονικό πεδίο «ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35871/02-12-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ