ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26850/03-08-2021.

Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

  1. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  2. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
  3. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
  4. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
  5. Βιοτεχνολογίας
  6. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
  7. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)
  8. Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
  9.  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/0000000026850.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ