ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 34328/21-10-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34328/21-10-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34328/21-10-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.  Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/000034328.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ