ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020.

Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

  1. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  2. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
  3. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
  4. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
  5. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  6. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
  7. Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών κ Τουριστικών Μονάδων (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ)
  8.  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ