ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για τα οριστικά αποτελέσματα της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης βάσει εισήγησης Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020.

Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

  1. Για το επιστημονικό πεδίο «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» και το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου «Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις», καθώς και το μάθημα επιλογής 9ου εξαμήνου «Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

  1. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής» και το μάθημα επιλογής-υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου «Ζωοτεχνία», καθώς και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Διατροφή Αγροτικών Ζώων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
  2. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής» και το μάθημα επιλογής-υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου «Βοτανική (Συστηματική Ανατομία Φυτών)», καθώς και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Γεωργία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ