ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για τα προσωρινά αποτελέσματα της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020.

Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

  1. Για το επιστημονικό πεδίο «Βιομετρία» και το μάθημα επιλογής 4ου εξαμήνου «Τεχνικές Δειγματοληψίας», καθώς και το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου «Εφαρμογές Στατιστικής με Η/Υ» και το υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Βιομετρία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ