ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεύτερη (2η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Μαρτίου 2021

Με την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής  ορίζεται η Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το κείμενο της τροποποίηση της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ στο

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_122573&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ