ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Μαρτίου 2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο/η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση και δεν δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε άλλη πρόταση. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη (είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη Ερευνητικής Ομάδας) ΕΥ των οποίων η Πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Η διάρκεια του προτεινόμενου ερευνητικού Έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και υποβολή ξεκινά στις 17/02/2020 και λήγει στις 31/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-melon-dep-kai-ereyniton-trion/

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ