ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Διαδικασία Απογραφής για αμειβομένους με Τίτλο Κτήσης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Απριλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 14/27-03-2019 του ΕΦΚΑ, που αφορά στα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) πρέπει να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ µε την ιδιότητα του «αμειβόμενου µε παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα. Αρμόδια για την απογραφή είναι η υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης ή -στις περιπτώσεις  προφορικής συμφωνίας- υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβομένου µε παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ, ενώ παραλαμβάνετε τη σχετική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον ΕΛΚΕ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής σας, μέσω της κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής.

 

H ανωτέρω διαδικασία αφορά σε συμβάσεις που υπογράφηκαν από 01.02.2019 και μετά, καθώς και σε παραστατικά που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας.

 

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Γ.Π.Α.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ