ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Διαδικτυακή Εκδήλωση (webinar) με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Ιουλίου 2020

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή Διαδικτυακής Εκδήλωσης (webinar) με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:30 στο πλαίσιο της 79ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Έρευνας που διεξάγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και η ανάπτυξη-διεύρυνση των Δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Για τη Διαδικτυακή Εκδήλωση παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1EvyWFvKKSH3TYopMnQslcF_Fk0rVGQuPhbOAim22LHwwg/viewform το αργότερο έως την Πέμπτη 23/7/2020.

Βρείτε συνημμένη πρόσκληση και ενημερωτικό υλικό.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ