ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Παρακολούθηση διαγνωστικού ελέγχου υπόχρεων απασχολούμενων στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2021

Το παρόν αφορά: α) τους απασχολούμενους σε έργα του ΕΛΚΕ με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και β) τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων-προγραμμάτων.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΕΛΚΕ με ημερομηνία 03.11.2021 για το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021, «Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση απασχόλησης που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (PCR ή rapid test) 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών. Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, 1 φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο παροχής της εργασίας ή του έργου.»

Ως προς τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του ΕΛΚΕ με ημερομηνία 03.11.2021.                                                                                                                    

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ