ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Διακοπή λειτουργίας Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Φεβρουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 18.02.2020 το Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δεν θα λειτουργήσει για τεχνικούς λόγους.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ