ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το έτος 2018 (φορολογικό 2017)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018

Σε συνέχεια της τελευταίας ενημέρωσης που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, με θέμα «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 – Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής», σας γνωρίζουμε ότι:

 

–        η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει αποστείλει στη Δ/νση Διοικητικού ΓΠΑ τον κατάλογο υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) για το έτος 2018 (φορολογικό 2017), για τον οποίο θα ενημερωθούν οι υπόχρεοι μέσω προσωπικής επικοινωνίας.

 

–        Oι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από την 4η Ιανουαρίου 2019 έως 4η Μαρτίου 2019.

 

–        Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται από τους φορείς υπόχρεων, εκ νέου καταχώριση των δεδομένων των καταστάσεων υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ ετών 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ