ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE 20/4/18

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Απριλίου 2018

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE – Greek LIFE Task Force (GR LTF) διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην “Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE”, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, 10:00-15:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα LIFE και τα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα, οι αλλαγές του νέου Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας LIFE 2018 – 2020, εμπορικά αξιοποιήσιμα έργα (C2M), καθώς και καλές πρακτικές και αποτελέσματα έργων LIFE. Επιπλέον, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία προετοιμασίας προτάσεων, τις δράσεις του έργου GR LTF και τη διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των αιτούντων και δικαιούχων LIFE.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE, τους εμπειρογνώμονες της GR LTF, καθώς και εκπροσώπους της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης ΝΕΕΜΟ, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και έργων LIFE.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στη φόρμα εγγραφής, ενώ η ατζέντα ομιλιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της GR LTF μέσα στις επόμενες ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κέλλη Κολιγιώργα
Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον – GR LTF
E-mail: kkoligiorga@prasinotameio.gr
Τηλ: 2105241903 (εσωτ. 122)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ