ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε  συνημμένα αρχεία για την εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €.

 

Συνημμένο:  1. ΠΙΝΑΚΑΣ1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ2

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ