1ο ΣYNEΔPIO ΓEΩΓPAΦIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN KAI XΩPIKHΣ ANAΛYΣHΣ ΣTH ΓEΩPΓIA KAI ΣTO ΠEPIBAΛΛON

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ