ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΔΑΦΟΓΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ