ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ