ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΥΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ