Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων σε πληθυσμούς Echinochloa spp. και Cyperus difforms

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ