Αξιολόγηση της επίδρασης 2 υλικών εδαφοκάλυψης, της εταιρείας THRACE NG ABBEE, στην ανάπτυξη και στος παοδόσεις βιομηχανικής κάνναβης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ