Αξιολόγηση της επίδρασης μυκοτοξινών και φυτοβιοτικών στην εξέλιξη της εντερικής δυσβίωσης σε πειραματικό διατροφικό μοντέλο κρέατος.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ