Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της διατροφικής επισφάλειας στην επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις συστάσεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ωφελουμένων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ