ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΗΧΙΑΡΙΚΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ VIGNA UNQUICULATA SPBSP.SESQUIPEDALIS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ