ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ TAP(TRANSADRIATIC PIPELIN PROJECΤ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 κ 3 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ