ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AVAIL ΦΩΣΦΟΡΟΥ & NYTRISPHERE ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ